>

Simona Talačová

Simona Talačová
Aarhus University - School of Business and Social Sciences, Aarhus, International Economic Consulting, 2021
Aarhus, Dánsko

Prečo som na GROWNi

Ahoj návštevník môjho profilu!

V skratke o mne: som čerstvá absolventka vysokej školy na dánskej univerzite v odbore International Economic Consulting. Dánsko sa stalo mojím druhým domovom, avšak srdce ma stále ťahá späť ku nám na Slovensko. Momentálne stážujem v mojej vysnívanej neziskovke Globsec a pracujem na výskume o zlepšení inovačného potenciálu Strednej a Východnej Európy.

Čo hľadám: dobrovoľníctvo, štáže, všetko čo sa dá robiť online. Kedže na Slovensko sa plánujem v najbližších rokoch vrátiť, rada by som nadväzovala a udržiavala kontakty aspoň takýmto spôsobom. Momentálne nemám full time prácu a môj voľný čas by som chcela venovať všetkým možným projektom, aby som sama zistila čo ma baví a čo nebaví robiť.

Čo dokážem: štúdium na vybavilo naozaj množstvom vedomostí z každého zákutia ekonómie a biznisu, od základov účtovníctva, financii, cez kvantitatívne a kvalitatívne research methods, až po štatistiku a ekonometriu, a mnoho iného. Som schopná pracovať v štatistickom softvéri Stata. Moje bakalárske štúdium bolo zamerané na Sustainable Business, čo je odvetvie ku ktorému ma to najviac ťahá. Baví ma vzdelávať sa na tému udržateľnosti nie len v biznise ale aj v každodennom živote.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

medzinárodné projekty
výskum
ekologické poradenstvo
fundraising
štatistika a analýza

Viac o mne

Sama seba vidím ako veľmi optimistickú a pozitívnu osobu. Rada pracujem v tíme s inými ľudmi. Na teamworking ma pripravilo nespočetné množstvo skupinových projektov, ktoré sme v škole absolvovali. Avšak nezľaknem sa ani samostatnej práce.

Popri škole som nabrala množstvo skúseností s upratovaním, od fitness centier až po nemocničné kuchyne. Manuálna práca bola pre mňa vynikajúcim relaxom, únikom od obrazoviek a naučila moje mladé ja zodpovednosti, precíznosti a dochvíľnosti. Často to bola práca pod časovým tlakom, ja však nerada stresujem, ale radšej rýchlo prispôsobujem svoje postupy tak, aby práca bola načas a výsledok na 100%. Naučila som sa prijímať monotnónnosť, ale aj kreatívne riešiť nepredvídané situácie :)


Moje dni najradšej vypĺňam cvičením, dlhými prechádzkami, bicyklovaním, varením, čítaním kníh a počúvaním podcastov. Som sociálny tvor a rada sa stretávam s priateľmi, cestujem, výletujem, niekedy viac - niekedy menej pravidelne hrávam volejbal :)

Kľúčové slová o mne

chuť pomáhať
chuť pracovať v kolektíve
chuť rozvíjať
učiť sa
chuť zlepšovať svet
dobrovoľníctvo
ekológia
ekonometria
cirkulárna ekonomika
udržateľnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
MSc, International Economic Consulting
Aarhus University - School of Business and Social Sciences, Aarhus
Tento magisterský program som si vybrala pre jeho široké uplatnenie vo veľkých nadnárodných korporáciách, medzinárodných organizáciách a tiež v rámci regionálnej a národnej tvorby politiky. Počas prvého a druhého semestra sme sa okrem iného učili o Cost Benefit Analysis, rozvojových a rozvíjajúcich sa ekonomikách alebo medzinárodnej ekonomickej integrácii. Za najprínosnejšie kurzy považujem Econometric Methods in Economic Consulting, kde sme sa naučili pracovať so štatistickým softvérom Stata a za druhé, Applied Economic Consulting, kde sme spolu s mojim tímom získali prvé miesto za návrh riešenia, ako do roku 2030 zabezpečiť čistú pitnú vodu 300 miliónom ľudí. Naše riešenie sme následne mali možnosť odprezentovať inovačnému tímu spoločnosti Grundfos. Počas tretieho semestra som využila možnosť zvoliť si dva kurzy podľa vlastného záujmu. Prvý z nich ďalej nadväzoval na moje vedomosti o udržateľnosti v biznise – Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability Management. Druhý, s názvom Organisational Crisis Management učil, aká dôležitá je krízová komunikácia. Ďalej som využila príležitosť absolvovať letnú školu, konkrétne kurz Consulting Frameworks, International PMOs and Project Management, ktorý v skratke učí, ako vyriešiť zložité problémy pomocou konzultačných techník a rámcov. Na záver som ukončila štúdium úspešnou a zaujímavou diplomovou prácou na tému „The Effects of Carbon Tax on European Union Labour Market“. Spolu s mojou pracovnou partnerkou sme pomocou ekonometrických metód vyhodnotili dopady implementácie dane z uhlíka na zamestnanosť v odvetviach intenzívnych na uhlík a nezamestnanosť nízko, stredne a vysoko vzdelaných zamestnancov.
2019 – 2021
BSc, Economics and Business Administration
Aarhus University - School of Business and Social Sciences, Aarhus
Tento bakalársky program ma vybavil základmi ekonomiky a biznisu. Učil, ako identifikovať, porozumieť, analyzovať a riešiť problémy medzinárodného charakteru v nadnárodných a medzinárodných spoločnostiach. Využila som príležitosť špecializovať sa v Sustainable Business ako súčasť môjho bakalárskeho štúdia, to znamená, že som piaty semester strávila štúdiom kurzov na tému podnikanie a udržateľnosť. Následne bola aj moja bakalárska práca spojená s udržateľnosťou. Spolu s mojou pracovnou partnerkou sme písali o úlohe udržateľnosti v malých a stredne veľkých podnikoch na Slovensku. Jednou z mnohých výhod tohto programu boli projekty vyžadujúce tímovú prácu. Naučil som sa veľa o svojej úlohe v tíme a o tom, ako sa riešenie problémov stáva efektívnejším keď spolupracujú ľudia s dobrou dynamikou.
2016 – 2019
Stredoškolské
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
2012 – 2016

Doplnkové aktivity a úspechy

Applied Economic Consulting - case solving
Aplikovaním nadobudnutých vedomostí z consultingu sme spolu s mojím tímom sme pripravili riešenie na problém dánskej firmy Grundfos - How to bring clean drinking water to 300 million people by 2030. Ako víťazi spomedzi 11 tímov sme mali možnosť prezentovať a diskutovať o našom riešení priamo s vedením Grundfos Innovation Lab.
2020
Aarhus University Challenge - case competition
Aarhus University Challenge je multidisciplinárna case competition. Každý z nášho 4-členného tímu prichádzal z iného prostredia - psychológia, computer science a business. Spolu sa nám poradilo prísť s víťazným riešením na problém samosprávy mesta Aarhus - What initiative for Aarhus municipality can remedy the plastic issue in the city of Aarhus? Ako súčasť výhri sme mali možnosť stážovať priamo na magistráte mesta Aarhus a počas dvoch týždňov pracovať ďalej na našom projekte.
2019

Preferencie

10 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci