>

Simona Šimčáková

Simona Šimčáková
Technická Spisovateľka @ Bloomreach
University College London, Londýn, Ekonómia, 2023

Prečo som na GROWNi

Hľadám príležistosti podieľať sa na projektoch o ESG, udržateľnosti, rómskej inklúzii alebo tvorbe stratégie (pokojne aj študentských projektov). Vďaka mojim skúsenostiam viem písať jednoducho texty aj CV-čka a prichádzať s návrhmi na zlepšenie v kontexte dlhodobej stratégie. Som otvorená zaujímavým projektom so sociálnym zámerom.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

copywriting
ekonomická analýza
consulting
anglický jazyk
technical writing
tvorba cv
strategické procesy
strategy consulting
ux design
projektový manažment

Viac o mne

Mám vyštudovanú ekonómiu na University College London a pracovné skúsenosti ako technická spisovateľka pre softvérovú spoločnosť či analytická stážistka v Inštitúte environmentálnej politiky. V súčasnosti začínam ako Associate Consultant v pražskej BCG a zaujímajú ma témy ESG, rómskej inklúzie, udržateľnosti súkromných či verejných projektov a tvorba stratégie (pokojne aj študentských projektov). Vďaka mojim skúsenostiam viem písať jednoducho texty aj CV-čka a prichádzať s návrhmi na zlepšenie v kontexte dlhodobej stratégie.

Kľúčové slová o mne

analytické myslenie
tvorivé písanie
špecializované poradenstvo
zelená ekonomika
strategický management

Pracovné skúsenosti

Technická Spisovateľka @ Bloomreach
na diaľku (Londýn, Bratislava)
• pretváranie technických postupov do ľahko čitateľnej produktovej dokumentácie s 80 000 zobrazeniami mesačne • vedenie dokumentácie Use Case-ov a vytvorenie škálovateľnej šablóny v rámci iniciatívy „Plug&Play“, ktorá našim klientom ako NHS Digital, Bosch alebo Puma umožňuje okamžite spúšťať personalizované e-commerce kampane • zvýšenie počtu implementovaných návrhov o 26% od začiatku spravovania feedback kanálov • vytvorenie plánu na adaptáciu dokumentácie pre US klientov
2022 - súčasnosť
Analytická Stážistka @ Inštitút environmentálnej politiky
na diaľku (Bratislava)
• zmapovanie stavebného sektora Slovenska a identifikácia nákladov znižovania emisií skleníkových plynov podľa typu budovy • navrhovanie opatrení na znižovanie spotreby energie administratívnych budov v období energetickej krízy, neskôr schválené parlamentom SR • predstavenie automatizovaného Excel prevodníku energetických jednotiek a emisnej kalkulačky podľa typu paliva • spolupráca s analytikmi IEP na mojej dizertačnej práci: „Priraďovanie marginalizovaným rómskym komunitám na Slovensku optimálne systémy čistenia odpadových vôd: analýza nákladov a výnosov“
2022 - 2023
Freelancing @ Jaspravim.sk
na diaľku (Slovensko)
• písanie textov pre marketingové aj akademické účely, tvorba životopisov • >70 projektov so 100% spokojnosťou zákazníkov
2019 - 2021

Vzdelanie

Vysokoškolské
BSc, Ekonómia
University College London, Londýn
Spolky: Consulting, Economics & Finance, Economist's, Czech & Slovak • rozsah zadaní: empirický projekt v programe Stata, analýza svetových udalostí, aplikácia štatistických metód
2020 – 2023
Stredoškolské
Gymnázium, Poštová 9
Košice
Maturita: Slovenský jazyk (1), Anglický jazyk (1), Matematika (1), Dejepis (1) Aktivity: vedúca debatného klubu, redaktorka v školskom časopise, organizácia diskusie Rozumne o Európe - dopady extrémizmu Úspechy: postup na Finále Slovenskej Debatnej Ligy, výhra na regionálnych debatných turnajoch, účasť v programe TalentGuide
2016 – 2020

Doplnkové aktivity a úspechy

Debatná rozhodkyňa v Slovenskej debatnej asociácii
• získanie akreditácie 2. stupňa • odrozhodovanie vyše 40 akademických debát
2017
Dobrovoľník, Pre Stredoškolákov
• prednáška pre vyše 100 stredoškolákov o dôležitosti volieb do Európskeho parlamentu 2019 v okresnom meste s nízkou volebnou účasťou (Revúca) • vypracovanie správy o vnímaní európskej identity a volebných náladách
2019
Člen organizačného tímu TEDxBratislava
• vedenie tímu zodpovedného za catering na podujatí s vyše 1000 účastníkmi
2019

Preferencie

8 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci