>

Simona Šimčáková

Simona Šimčáková
Analytická stážistka @ Inštitút Zdravotných Analýz (Ministerstvo zdravotníctva SR)
University College London, Londýn, Ekonómia

Prečo som na GROWNi

Som študentka ekonómie na poprednej svetovej univerzite s výborným akademickým prospechom a rozsiahlymi dobrovoľníckymi skúsenosťami. Organizovanie edukačných podujatí, práca so zákazníkmi či písanie akademických prác prehĺbilo moje organizačné, komunikačné a analytické schopnosti, ktoré rada zúžitkujem. Zároveň hľadám relevantné skúsenosti pre budúcu kariéru v konzultačnej oblasti, HR, ekonomickej analýze či tvorbe verejných politík. 

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
copywriting
hr
ekonomická analýza
consulting
anglický jazyk

Viac o mne

Som študentkou ekonómie, aktívnou dobrovoľníčkou a ženou zanietenou pre spoznávanie sveta okolo mňa. Rada sa vzdelávam v akejkoľvek oblasti, no momentálne sa snažím nájsť predovšetkým stáže, ktoré ma rozvinú v oblasti ekonomickej analýzy, HR, consultingu či tvorbe/implementácii verejných politík.

Kľúčové slová o mne

študentka ekonómie
komunikácia
organizácia
analytické myslenie

Pracovné skúsenosti

Analytická stážistka @ Inštitút Zdravotných Analýz (Ministerstvo zdravotníctva SR)
Covid and post-covid stratégie a analýzy • Monitorovanie best practices v oblasti post-covid liečby v zahraničí • Research dlhotrvajúcich následkov ťažkého priebehu Covid-19
2021 - súčasnosť
Freelancing @ Jaspravim.sk
• písanie textov pre marketingové aj akademické účely • rozsah tém: analýza baníckych nešťastí či vtáčích kognitívnych schopností, rozbor vzťahu inovácií a nerovnosti, reklamné texty o výkopových prácach • >50 projektov so 100% spokojnosťou zákazníkov
2019 - 2021
Ambasádor @ Letná akadémia Discover
• reprezentácia medzinárodného vzdelávacieho programu • náplň práce: tvorba marketingového materiálu, prednášky na školách, organizácia podujatí
2017 - 2019

Vzdelanie

Vysokoškolské
BSc, Ekonómia
University College London, Londýn
Spolky: Consulting, Economics & Finance, Economist's, Czech & Slovak • rozsah zadaní: empirický projekt v programe Stata, analýza svetových udalostí, aplikácia štatistických metód
2020 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium, Poštová 9
Košice
Maturita: Slovenský jazyk (1), Anglický jazyk (1), Matematika (1), Dejepis (1) Aktivity: vedúca debatného klubu, redaktorka v školskom časopise, organizácia diskusie Rozumne o Európe - dopady extrémizmu Úspechy: postup na Finále Slovenskej Debatnej Ligy, výhra na regionálnych debatných turnajoch, účasť v programe TalentGuide
2016 – 2020

Doplnkové aktivity a úspechy

Debatná rozhodkyňa v Slovenskej debatnej asociácii
• získanie akreditácie 2. stupňa • odrozhodovanie vyše 40 akademických debát • poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby na komplexné argumentačné reťazce
2017
Dobrovoľník, Pre Stredoškolákov
• prednáška o dôležitosti volieb do Európskeho parlamentu 2019 v okresnom meste s nízkou volebnou účasťou (Revúca) • prezentácia pre vyše 100 stredoškolákov • vypracovanie správy o vnímaní európskej identity a volebných náladách
2019
Člen organizačného tímu TEDxBratislava
• vedenie tímu zodpovedného za catering na podujatí s vyše 1000 účastníkmi
2019
IELTS Academic, Band Score: 8.0
British Council, Credential ID 19SK001062SIMS005A
2020

Preferencie

10 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci