>

Simona S.

Simona S.
Štúdium | Zameranie na Python & Machine Learning | Projekty
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2006
Lucenec, Banskobystrický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

💼 Ako človek so zdravotným znevýhodnením hľadám full-remote pracovné ponuky v oblasti Data Science, Data Analysis, Machine Learning, Software Engineer.

💡 Taktiež som otvorená neplateným stážam a projektom, kde budem môcť prakticky využiť svoje znalosti Python programovacieho jazyka.

📚 Zároveň budem rada, ak nájdem v tejto oblasti mentora so seniornými skúsenosťami.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

Python
SQL
Power BI
VBA
Autistic content creator

Viac o mne

#ActuallyAutistic Data Analyst | Reporting Specialist | Content Developer | Software Engineer | 📚💻 Momentálne sa vzdelávam v oblasti: Data Science ⋙ Python ⋙ Machine Learning 💼 Otvorená pracovným ponukám a stážam / projektom

https://www.linkedin.com/in/simona-slovakova-218a0595/

Kľúčové slová o mne

Data Analyst
Content Developer
Software Engineer
Data Science
Machine Learning
Python
zdravotne znevýhodnení ľudia
Autizmus
ženy v IT

Pracovné skúsenosti

Štúdium | Zameranie na Python & Machine Learning | Projekty
Dedikované obdobie zamerané na získavanie poznatkov a ponorenie sa do programovania v jazyku Python a Machine Learningu prostredníctvom kurzov ako Women Data Academy (03/23-06/23) a rôznych voľne dostupných online vzdelávacích platforiem ako edX, Udemy, Coursera a ďalších. Zapájanie sa do rôznych projektov (vrátane creative/content writing) s dôrazom na dospelých autistov ako som ja. Zručnosti: Python (Programming Language) · Visual Basic for Applications (VBA) · English · Creative Writing
2023 - 2024
Risk and Compliance Business Data Steward @ DELL S.R.O.
REMOTE
Project Contract. Práca s procesmi týkajúcimi sa ochrany súkromia a ochrany údajov v databázach ako audit prístupu k údajom a schválenie/obmedzenie/odmietnutie prístupu k údajom. Vytváranie VBA reportov s cieľom porozumieť presnosti/chybovosti AI data stewardshipu. Zručnosti: Visual Basic for Applications (VBA) · Reporting & Analysis · Ad Hoc Reporting · Microsoft Power BI · PostgreSQL · Microsoft Excel · Business English · Microsoft Office
2022 - 2023
Software Engineer @ INFOR GLOBAL SOLUTIONS
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Vývoj aplikácií Infor d/EPM (Dynamic Enterprise Performance Management) pomocou platformy Infor BI (UI in Application Studio, Office Plus, Dashboards, OLAP dátové modely). Podpora pri vývoji a konfigurácii Infor aplikačných riešení pre podniky, od zberu, interpretácie a analýzy požiadaviek po úpravu kódu aplikácií, aby ich funkcionalita zodpovedala požiadavkám zákazníka. Zručnosti: Low-Code Development · Software Development · Coding Experience · Business English · Content Developer
2016 - 2017
Reporting Specialist @ ROCKWELL AUTOMATION
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Reporting Analyst/Data Admin. Vytváranie prehľadných automatizovaných reportov pomocou VBA podľa požiadaviek Business Support Services manažéra. Udržiavanie a zbiehanie service confirmation reportov a súvisiacich reportov s cieľom zabezpečiť včasnú a presnú obnovu a spustenie pre kontrakty a projekty. Upload dát, vykonávanie kontrol integrity a validity údajov na základe informácií od contract analystov, field sales a field service inžinierov v celom regióne EMEA. Zručnosti: Visual Basic for Applications (VBA) · Data Analysis · Reporting & Analysis · Business English · Ad Hoc Reporting · Microsoft Excel · Microsoft Office · SAP ERP
2014 - 2016
Data Steward @ LENOVO (SLOVAKIA) S.R.O.
BRATISLAVA
Analyzovanie a integrovanie viacerých zdrojov dát na prípravu customer reportov. Manažovanie data assetov s cieľom zlepšiť ich kvalitu a prístupnosť. Stanovenie a sledovanie predvolených hodnôt a kódov pre štandardné systémové premenné, stanovenie a komunikácia najlepších postupov pre zadávanie údajov a dátovú bezpečnosť. Príprava reportov (napr. Segmentation Matrix report) a ad-hoc reportov. Vytváranie nástrojov a reportov pre ostatných členov tímu s cieľom automaticky objavovať možné chyby a nekonzistencie v dátach. Data migration project koordinátor. Zručnosti: Visual Basic for Applications (VBA) · Microsoft Excel · SQL (MS SQL & MySQL) · Reporting & Analysis · Ad Hoc Reporting · Data Analysis · Business English · Microsoft Office · Microsoft Access · Databases · Lotus Notes · Hyperion Reports
2008 - 2012

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing.
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
1999 – 2006

Doplnkové aktivity a úspechy

WOMEN DATA ACADEMY
- Programovací jazyk Python pre analýzu dát (premenné, operátory, štruktúry, cykly, funkcie, knižnice, práca s dátumami, úvod do OOP) - Najčastejšie používané koncepty a operácie pre spracovanie dát (NumPy a Pandas) - Prehľad technológií a prístupov v analýze dát - Moderné prostredia pre programovanie a analýzu (Spyder, JupyterLab) - Načítanie, filtrovanie a spracovanie dát do užitočných výstupov; Pivot tabuľky - Súvisiaca matematická a štatistická terminológia - Exploratívna analýza - zoznámenie sa s novými dátami - SQL - pripájanie sa k databázam, dotazy, spojenia - Vizualizácia dát a grafov pomocou Plotly - Úvod do Machine Learning
2023
Freelance VBA Developer and Automation Specialist
2020-2022 Ako VBA vývojár som sa venovala dobrovoľníckym projektom, ponúkajúc moje schopnosti k vytváraniu bezplatných riešení prispievajúcich k zvýšeniu produktivity prostredníctvom automatizovaných reportov a transformovaním dát do užitočných náhľadov. Zručnosti: Visual Basic for Applications (VBA) · Data Analysis · Microsoft Excel · Coding Experience · Business English
2020

Preferencie

4
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci