>

Simona Rusnáková

Simona Rusnáková
SEO a Google Ads konzultant @ 3R Consulting
Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, Manažment, Marketing, 2007
Zvolen, Banskobystrický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rozhodli sme sa založiť občianske združenie 3R, ktoré podporuje neziskové organizácie – pomáhame s prezentáciou na internete, SEO, Google Ad Grants a webdizajnom, častokrát zadarmo alebo za symbolický poplatok. 

3R má za cieľ vnášať a rozvíjať etický rozmer do oblasti podnikania, marketingu a reklamy, ktoré chápeme prioritne ako služby, ktoré majú pomôcť ich prijímateľom pri ich informovanosti, rozhodovaní a výbere tých najvhodnejších ideí, projektov, služieb a produktov. 

3R podporuje svojimi aktivitami aj implementáciu zodpovedného podnikania a prispieva svojou činnosťou k zvyšovaniu kvality internetového obsahu, k jeho bezpečnejšiemu i efektívnejšiemu využívaniu a k všeobecnej informovanosti fyzických a právnickým osôb vo vzťahu k nemu.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

web dizajn
marketing
internet marketing
seo
ppc
google ads
business growth

Viac o mne

Simona Rusnáková - SEO a Google Ads konzultant/špecialista

Simona má dlhoročné skúsenosti z oblasti SEO a online marketingu. Spolupracovala s desiatkami spoločností v rámci rôznych sektorov (technológie, e-commerce, non-profit), či už na Slovensku, v Írsku, ako aj na projektoch po celom svete.

Kľúčové slová o mne

google ad grants
seo
wordpress
webdizajn

Pracovné skúsenosti

SEO a Google Ads konzultant @ 3R Marketing s.r.o.
Zvolen
Simona má dlhoročné skúsenosti z oblasti SEO a online marketingu. Spolupracovala s desiatkami spoločností v rámci rôznych sektorov (technológie, e-commerce, non-profit), či už na Slovensku, v Írsku, ako aj na projektoch po celom svete.
2016 - súčasnosť
SEO a Google Ads konzultant @ 3R Consulting
Dublin, Írsko
Simona má dlhoročné skúsenosti z oblasti SEO a online marketingu. Spolupracovala s desiatkami spoločností v rámci rôznych sektorov (technológie, e-commerce, non-profit), či už na Slovensku, v Írsku, ako aj na projektoch po celom svete.
2008 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Manažment, Marketing
Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
2001 – 2007

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci