>

Simona Pustová

Simona Pustová
Account Manager @ Kite Packaging
Coventry University, Coventry, Business and Marketing, 2022
Coventry, Veľká Británia a Severné Írsko

Prečo som na GROWNi

Dôvod prečo som sa rozhodla byť na GROWni je získanie nových skúseností a taktiež využívanie mojich doteraz nabudnutých znalostí. Popri práci a škole by som sa rada zapojila do kreatívnej činnosti, ktorá zahŕňa marketing a písanie. Aj keď sa momentálne pohybujem v prostredí dát, regulícií a analýz, rada by som využila aj svoju kreatívnu stránku práve na GROWni platforme, ktorá mi umožňuje získať nové skúseností a zároveň otvára dvere k novým príležitostiam. V kombinácii s mojím nadšením z udržateľnosti a odhodlaním zlepšovať sa v prospech pre jasnejšiu a zelenšiu budúcnosť, som plne pripravená prijať nové príležitosti, skúsenosti a povinnosti, ktoré mi Growni ponúka pre podporenie môjho osobného aj profesionálneho rozvoja.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
projektový manažment
tvorivé písanie

Viac o mne

Som motivovaná študentka manažmentu na Univerzite v Liverpoole, ktorá trávi väčšinu svojho času čítaním o udržateľnosti, písaním príbehov a stretávaním sa s priateľmi a rodinou, aby sa podelila o nápady týkajúce sa ďalšej vzrušujúcej myšlienky. Ako absolvenska bakalárskeho programu v oblasti obchodu a marketingu na Univerzite v Coventry, som získala zručnosti o tvorení marketingové obsahu, vytváraní marketingových plánov a nástrojov na sledovanie ich výkonnosti. Popri bakalárskom programe som sa zúčasťovala Collaborative Online International Learning (COIL) projektov, kde som mala možnosť pracovať na reálnych projektov zahraničných ale aj britských firiem, predkladať návrhy či už marketingové alebo ohľadom riadenia dodávateľského reťazca, a taktiež komunikovať a spolupracovať so študentmi z celého sveta. Najväčší úspech som získala v spolupráci s holandskými študetmi na projekte pre holandskú spoločnosť špičkových kávových kapsúl, kde sme sa sústredili na vstup na americký trh - riešienie problémov dodávateľského reťazca a marketingovej stratégie pre specifickú klientelu. Tento plán získal prvé miesto a bol aplikovaný do fungovania firmy.

Popri univerzite pracujem na plný úväzok ako Account Manažérka, kde riadim portfóliá klientov, poskytujem konzultácie týkajúce sa predpisov a daní na obaly a zároveň vyvíjam techniky zberu údajov a reportovania na mieru. Taktiež za zamerievam na marketing predaja a získavanie nových klientov.

Vo svojom voľnom čase sa venujem čítaniu kníh - románov a historických románov - a taktiež písanie beletrie. Veľmi zriedka sa presvedčím na hodinku vo fitness centre, ale radšej preferum dlhé prechádzky a spoznávaní Britskej prírody a kultúry.

Kľúčové slová o mne

chuť pomáhať
čitanie kníh
tvorivé písanie
študent marketingu
analýza dát
časová flexibilita
čas s ľuďmi
pomáhať slovensku

Pracovné skúsenosti

Account Manager @ Kite Packaging
Coventry
Získané zručnosti: analytické zručnosti, analýza dát, poradenstvo, Microsoft Excel, prezentačné zručnosti, správa účtov, projektový manažment, marketing predaja
2022 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bakalár, Business and Marketing
Coventry University, Coventry
Aktivity a spolky: 1. Člen výboru (Social Media Officer) Book Club Society v Coventry University Student Union 2. Projekt COIL – Cezhraničný projekt – týkajúci sa trvalo udržateľnej kávovej spoločnosti 3. Certifikácia v digitálnom marketingu
2019 – 2022
Magister, Management
University of Liverpool, Liverpool
Štúdium zahŕňa témy ako: 1. Finančná analýza 2. Vedenie ľudských zdrojov 3. Leadership 4. Etické a udržateľné riadenie spoločnosti 5. Analýza dát 6. Podnikanie a inovácia
2022 – súčasnosť
Stredoškolské
Obchodná Akadémia Watsonova
Košice
2014 – 2019

Doplnkové aktivity a úspechy

The Duke of Edinburgh's International Award - Bronze level
Moje bronzové ocenenie zahŕňala účasť na aktivitách vrátane písania románu, dobrovoľníctva v škôlke, gymnastiky a dobrodružnej expedície. Zručnosti, ktoré som získala absolvovaním tejto ceny zahŕňajú time management, zodpovednosť, organizačné schopnosti, tímovú prácu a kreatívne písanie.
2017
The Duke of Edinburgh's International Award - Gold level
Moje zlaté ocenenie zahŕňalo účasť na aktivitách vrátane učenia sa nemeckého jazyka, dobrovoľníctva v školských novinách, gymnastiky a dobrodružnej expedície. Zručnosti, ktoré som získala absolvovaním tejto ceny, zahŕňajú sebarozvoj, sebamotiváciu, kritické myslenie, tímovú prácu a efektívne rozhodovanie.
2020
Level 4 - Certificate in Professional Digital Marketing
Počas práce na svojich zručnostiach v oblasti digitálnych marketingových techník som získala certifikát úrovne 4 v profesionálnom digitálnom marketingu, vydaným marketingovým inštitútom vo Veľkej Británií. Pracoval som na digitálnom marketingovom pláne ako na mojom záverečnom projekte o udržateľnej značke WILD s cieľom zvýšiť znalosť a používanie udržateľných produktov u zákazníkov.
2022

Preferencie

4
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci