>

Simona Lištiaková

Simona Lištiaková
Administratívny asistent @ Obecný úrad Východná
Prešovská univerzita, Prešov, Manažment a ekonómia
Važec, Žilinský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

hľadám pomocnú ruku v mojej manažérskej kariére

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

manažment
administratíva

Viac o mne

Študujem manažment a túžim sa stať manažérkou. Už od mladosti skúšam nové príležitosti a možnosti v živote, ktoré ma obohacujú, či už vedomostne alebo osobnostne. Som veľkou cestovateľkou a spoznávačkou nového a aj napriek tomu sa túžim usadiť v mojom rodinnom Liptove. Prečo? Zakladám si na rodine a verím, že práve tu budem najprospešnejšia. Rada by som využila moje schopnosti k vyriešeniu našich lokálnych problémov, ktoré trápia nás všetkých.

Kľúčové slová o mne

growth mindset
self-education
kariéra v manažmente

Pracovné skúsenosti

Administratívny asistent @ Obecný úrad Východná
Východná
Na Obecnom Úrade vo Východnej som praxovala dva mesiace, pričom každý týždeň som si vyskúšala prácu na inom oddelení. Týždeň som strávila na ekonomickom oddelení, dva týždne na oddelení daní a poplatkov, týždeň na stavebnom úrade, dva týždne na matrike a ďalšie dva týždne v kultúrnom centre. Mojimi povinnosťami bolo triedenie a systematizácia dokumentov (kúpno-predajných zmlúv a faktúr), archivácia a triedenie daňových rozhodnutí o vyrubení daní z nehnuteľností, za psa či komunálny odpad, potvrdenie stavebných povolení pečiatkou stavebného úradu, triedenie prihlásení na trvalý pobyt a vyraďovanie zastaraných kníh v obecnej knižnici.
2023 - 2023

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Manažment a ekonómia
Prešovská univerzita, Prešov
Počas štúdia som sa aktívne venovala sebavzdelávaniu a rozvoju v oblasti manažmentu, kritického myslenia, počítačových a jazykových zručností. Prihlásila som sa do klubu nadaných študentov a publikovala som článok s názvom „Aplikácia Creditworthy modelu ako nástroja benchmarkingu“. Článok je inšpirovaný bakalárskou prácou a ide o porovnanie výkonnosti cestovných kancelárií na Slovensku v roku 2019.
2018 – súčasnosť

Doplnkové aktivity a úspechy

Czestochowa university of Technology
Počas štúdia na magisterskom stupni som sa zúčastnila Erasmus+ mobility. Aktívne som sa zapájala do projektov ako 2. týždeň sociálnej a profesionálnej aktivizácie, študentské veľkonočné raňajky a Eurojuwenalia.
2022

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci