>

Sarah Senderáková

Sarah Senderáková
Cashier @ DHL Express Slovakia s.r.o

Prečo som na GROWNi

Mám chuť sa zlepšovať, skúšať nové veci, vzdelávať a učiť vramci môjho voľného času.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

HR
projektový manažment
marketing
zlepšovanie procesov
organizácia
strategické plánovanie
časová flexibilita

Viac o mne

Som pracujúca ambiciózna absolventka gymnázia so schopnosťou pracovať ako v tíme, tak aj individuálne. Kreatívna vo svojich nápadoch s dispozíciou adaptovať sa do firemného prostredia. Vďaka prirodzenej komunikačnej zručnosti schopná rýchlo vytvárať a udržiavať harmonické a efektívne vzťahy s kolegami a klientami. Za svoje silné stránky považujem sklon inšpirovať ostatných k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov, efektívne plánovať a organizovať projekty, s prihliadnutím na detaily, ako aj na celkový obraz, schopnosť hlboko sa vcítiť do potrieb a pohľadov iných, čo mi umožňuje budovať silné a dôverné medziľudské vzťahy a flexibilitu a otvorenosť zmenám, čo mi umožňuje rýchlo sa prispôsobiť novým situáciám a výzvam. Seba považujem za proaktívnu a iniciatívnu osobnosť s chuťou rozvíjať sa.

Kľúčové slová o mne

rozvoj
dobrovoľníctvo
ambícia
ľudské vzťahy
sčítanosť
získanie nových skúseností
youth development
event
rozvoj identity
event management
zdravý životný štýl
šport
túžba pomáhať

Pracovné skúsenosti

Cashier @ DHL Express Slovakia s.r.o
Bratislava
2020 - súčasnosť

Preferencie


Ďalší dobrovoľníci