Sára Soľárová

Sára Soľárová
University of Amsterdam, Amsterdam, PPLE - Politics, Psychology, Law and Economics, 2021
Amsterdam, Holandsko

Prečo som na GROWNi

Hľadám príležitosti pre návrat na Slovensko, tak, aby sme ako krajina mohli napredovať. Moja akademická špecializácia je v PPLE (politológia, psychológia, právo a ekonómia). Orientujem sa na policy-making, strategické analýzy a projektové plánovanie. Moje magisterské štúdium bude ďalší rok zamerané na kyber-etiku a cyber-policy, čomu by som sa rada venovala aj na Slovensku.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

optimalizácia
vzdelávanie
plánovanie
policy making
politológia
verejná politika
manažment

Viac o mne

Zaujímam sa o postupné minimalizovanie systematického násilia na ženách a marginalizovaných komunitách. Som silná advokátka pre progresívne vzdelávanie, ktoré by malo byť pravidelne podrobené analýze a posunu vpred. Venujem sa etike a etickým prístupom v rámci umelej inteligencie, tak aby algoritmické štruktúry neposilňovali a nepretavovali momentálne diskriminačné praktiky do online sféry.

Taktiež som zakladateľkou slovenského MEPu (Modelového Európskeho Parlamentu), ktorý vznikol ako odozva pre potrebu neformalného a politického vzdelávania pre stredoškolákov, tak aby mládež bola braná vážne. Som človek, ktorý rád vidí výsledky, verí v potenciál a dobro ľudí a chce dávať ľudí do centra akejkoľvek budúcej policy.

Kľúčové slová o mne

morálne hodnoty
výskum
umelá inteligencia
it
informačná bezpečnosť
etika
vzdelávanie
policy making
politológia
sustainable future
ambicióznosť
vytrvalosť
analytické myslenie

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bachelor's Degree, PPLE - Politics, Psychology, Law and Economics
University of Amsterdam, Amsterdam
Fully English-taught bachelor's degree that combines four disciplines to create intersectionality in academic rigor.
2018 – 2021
Cyber Policy
Tel Aviv University, Tel Aviv
2021 – súčasnosť
Stredoškolské
LEAF Academy
Bratislava
An international boarding school with AP (advanced placement) examinations that is focused on future leadership.
2016 – 2018

Preferencie

1
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)