>

Sandra Karabelli

Sandra Karabelli
Hlavný štátny radca @ Úrad vlády SR - Sekcia vedy, výskumu a inovácií
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Právo a ekonómia
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

GROWNI vnímam ako unikátnu platformu spájajúcu dopyt a ponuku ľudí najkomplexnejším a najprehľadnejším spôsobom na Slovensku. Som mladý človek, aktuálne pracujúci pre štát v oblastiach inovácií (Úrad vlády), dobrovoľničím pre niekoľko oz na marketingovom a PR fronte a mojimi vášňami sú politika, verejná správa, história a kultúra. Verím v zmenu, cítim nádej a chcem prispieť k rozvoju našej krajiny tvrdou prácou, čestnosťou a poctivosťou. Svoj voľný čas chcem venovať zmysluplným projektom a pomáhať, tam kde viem.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

social media marketing
strategický marketing
tvorba programu
tvorba projektov
vzdelávací program
úprava textov
sales procces
user acquisition
sales
small business
študentský projekt

Viac o mne

Aktuálne pracujem na Úrade Vlády, kde zastrešujem agendu Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Študovala som právo a ekonómiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Vďaka skvelým príležitostiam som si vyskúšala pár krát aj život v zahraničí - Montreal, Berlín. Posledné roky som pracovala v slovenských startupoch ako marketing spec., IT projektový manažér, business dev a sales rep. Práve tieto skúsenosti prepojili môj humanitne orientovaný svet a vzdelanie s technológiami. Veľmi ma baví marketing, tvorba contentu, legislatívy, analytika. Som dosť zmeska na prvý pohľad nespojiteľných oblastí. Moje skúsenosti ma však presvedčili o opaku. Každá politika potrebuje dobrú komunikáciu občanom a stakeholderom, každá legislatíva potrebuje kvalitnú analýzu a každý pokrok v 21. storočí na akomkoľvek fronte sa nezaobíde bez technologického riešenia.

Som absolventkou Nexteria Leadership Academy, ktorá ma zásadne formovala a formuje.

Kľúčové slová o mne

verejná politika
štátna správa
verejná správa
technologické inovácie
start-up
social media marketing
tvorba verejných politík
participatívnym spôsobom
štátne it
spojka medzi business a it
sales development
strategický marketing
škola
krízový manažment
leadership
vzdelavanie
workshopy

Pracovné skúsenosti

Hlavný štátny radca @ Úrad vlády SR - Sekcia vedy, výskumu a inovácií
Bratislava
2022 - súčasnosť
Sales and Business dev. @ SuperScale
Bratislava
2020 - 2022
Growth Manager @ Solsten
Berlin
- Marketing and Sales Growth - Psychological data of users and players leveraged for personalization and user acquisition
2022 - 2022
Program Coordinator and Partnerships Manager @ Perry Talents startup accelerator
Bratislava
2019 - 2020

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Právo a ekonómia
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
2017 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium Jura Hronca
Bratislava
2012 – 2017

Doplnkové aktivity a úspechy

Nexteria Leadership Academy
2020
CEEPUS - Strategic Management in the CEE region Certification
- Vienna, Warsaw and Bratislava - Warsaw School of Economics (SGH), Wirtschaftsuniversität Wien (WU), University of Economics in Bratislava (EUBA)
2019
IELTS Academics - C2 English
2020

Preferencie

10 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • študentskému projektu
  • startupu
  • verejnej inštitúcii
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci