>

Róbert Ďuriska

Róbert Ďuriska
Paralegal @ HAVEL & PARTNERS
Univerzita Komenského, Bratislava, Právo, 2020
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som čerstvým absolventom Univerzity Komenského s takmer 3-ročnými skúsenosťami v právnej oblasti.

Pracoval som v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS ako Paralegal s predchádzajúcimi skúsenosťami z advokátskej kancelárie SOLUTIONEERS´ LEGAL.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

právo
neziskové organizácie
dotácie

Viac o mne

Mám teoretické a praktické vedomosti z obchodného a občianskeho práva. V rámci pracovných skúseností som sa podielal na navrhovaní právnych dokumentov, právnych previerkach (due diligence) a právnych analýzach.

Kľúčové slová o mne

právo
neziskové organizácie
dotácie
právnické know-how

Pracovné skúsenosti

Paralegal @ HAVEL & PARTNERS
Bratislava
2019 - 2019
Paralegal @ SOLUTIONEERS´ LEGAL
Bratislava
2016 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Právo
Univerzita Komenského, Bratislava
2015 – 2020

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci