>

Richard Dienes

Richard Dienes
Masarykova Univerzita, Fakulta sociálnych štúdii, Brno , Politológia a Európske štúdia
Plavecký Štvrtok, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Mám strach, že sa stanem človekom, ktorý si neváži čo nám minulosť dala a zároveň pohŕda predstavou lepšej budúcnosti, človek, ktorý len konzumuje ale nevytvára, ktorý nevidí možnosti okolo seba alebo ich nevyužije, stagnácia je pre neho komfort, naopak rozvoj, zbytočná záťaž. Radšej siahne po kritike, ako po aktivizme. Takúto budúcnosť pre seba ani pre Slovensko nechcem, chcem tu byť pre svoju komunitu dávať jej viac ako brať. Ďakujem ľuďom, za platformov GROWNi, že mi dávajú túto možnosť.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

široké spektrum záujmu
ľudia v núdzi
zmena klímy
zmena zdola

Viac o mne

Som úspešný absolvent 5-ročného bilingválneho anglicko-slovenského programu na Gymnáziu Bilíkova v bratislavskej Dúbravke. S maturitou v predmetoch matematika, občianska náuka a anglický jazyk, z posledného menovaného som aj úspešne zložil štátnu jazykovú skúšku a obdržal certifikát na úrovni C1. Momentálne som v prvom ročníku bakalárského štúdia na Masarykovej univerzite v Brne konkrétne na Fakulte sociálnych štúdií v dvojobore politológie a európských štúdií. Som aktívný dobrovoľník a človek, ktorý sa chce zlepšovať.

Kľúčové slová o mne

zmena zdola
systemovezmeny
ľudskosť
angličtina c1
študent politológie
stáž
úprimnosť
študent
ústretovosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bakalársky program, Politológia a Európske štúdia
Masarykova Univerzita, Fakulta sociálnych štúdii, Brno
2023 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium, Bilíkova 24
Bratislava
Maturita z predmetov matematika, občianska náuka a anglický jazyk (C1)
2018 – 2023

Preferencie

20 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci