>

Rebecca Anna Schulzo

Herning, Dánsko

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
social media
branding
stratégia

Preferencie

  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci