Rebecca Anna Schulzo

Herning, Dánsko

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
social media
branding
stratégia

Žiadne informácie

Preferencie

  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • jednorazovo
  • do 3 mesiacov
  • do 6 mesiacov
  • do 9 mesiacov
  • do 12 mesiacov
  • na ďiaľku (online)