Gabriela Pallová

Gabriela Pallová
Dobrovoľníčka @ MAVYS, s. r. o.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov , Žilina, Ekonómia a manažment, 2022
Horný Vadičov, Žilinský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám skvelú príležitosť pre sebarealizáciu.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

social media
instagram
facebook
creative content
marketingová komunikácia
komunikácia
komunikačná a marketingová stratégia
eshop
writing
manažment
copywriter
šport
motivácia
životopis
motivačný list
prezentácia
prezentačné zručnosti
onlinemarketing
online vzdelávanie
vzdelávanie
študentka ekonómie
študent
manažment/vedenie tímu
manažment času
vzdelávací manažment
Projektový manažment
stratégia
manažment údajov

Viac o mne

Som Gabriela, Teší ma

Som 23-ročná študentka ekonomiky a manažmentu.

Som energická, cieľavedomá, trpezlivá, kreatívna, empatická so zmyslom pre detail.

Pracujem na sebe v každom smere.

Ku všetkým svojím povinnostiam pristupujem systematicky. Rozhodne mi však nechýba túžba vytrvať až do úspešného dosiahnutia vytýčeného cieľa. Keď už raz niečo začnem, tak to úspešne dokončím.

Certifikáty:

 • Online marketingová stratégia

 • Obchodné myslenie

 • Projektové riadenie krok za krokom

 • Komunikácia s ľuďmi v súlade s fungovaním mozgu

 • Human - Centered Design: Dizajn zameraný na človeka

 • KURZ SOFT SKILLS PRE MLADÝCH

 • KURZ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI PRE MLADÝCH

 • OMEGA - podvojné účtovníctvo

Záujmy:

fitness, tvorba tréningových plánov a výziev, varenie, prechádzky, turistika, čítanie

Iné pracovné skúsenosti:

1) odborná prax v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste

rôzne administratívne práce:

 • pomocné práce v databáze - program Microsoft Office Access

 • pomocné práce pri spracovaní a archivácií protokolov

 • práca v programe Microsoft Office Word

 • pomocné práce pri spracovaní štatistických výkazov - Microsoft Office Excel

 • 2) letné brigády v obchode s oblečení

 • komunikácia so zákazníkmi

 • poradenstvo pri výbere oblečenia

Som otvorený človek. Rada na sebe pracujem a nikdy sa nevzdávam. Som zodpovedná, dochvíľna, sústredená, empatická a cieľavedomá. Veľmi rada pomáham druhým. Dokážem pracovať samostatne ale i v tíme. Počas  školských úloh som bola vedúcou tímu. Mám príjemné a slušné vystupovanie. Dokážem rozmýšľať strategicky a analyticky.  Dokážem vyjadriť svoj názor na rôzne témy, aj keď je iný ako ostatných. Snažím sa ľudí podporovať, motivovať a aktívne počúvať. Dokážem samú seba motivovať lepším výsledkom. Vždy dosiahnem, čo chcem i cez prekážky.

Kľúčové slová o mne

cieľavedomosť
trpezlivosť
cit pre detail
chuť vzdelávania sa
nevzdáva sa
kreativita
strategické myslenie
manažment
čestnosť
asertivita
šťastný a pozitívny človek
kritické myslenie
komunikatívnosť
samoštúdium
samostatnosť
analytické myslenie
spoľahlivosť
študentka ekonómie
túžba pomáhať
administratíva
prezentačné zručnosti
tvorba prezentácie
organizovanie
Samostatnosť

Pracovné skúsenosti

Dobrovoľníčka @ MAVYS, s. r. o.
z domu
návrhy pri riešení stratégie predaja marketingový model biznis model vytvorenie dotazníkového prieskumu
2022 - 2022

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ekonómia a manažment
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov , Žilina
2020 – 2022
Bc. , Ekonómia a manažment
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov , Žilina
Téma bakalárskej práce: Organizačná kultúra vo vybranom podniku Ukončené vykonaním štátnej skúšky.
2017 – 2020
Stredoškolské
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Kysucké Nové Mesto
Odbor: Obchodná akadémia Ukončené maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, z nemeckého jazyka, teoretickej a praktickej časti odbornej zložky.
2013 – 2017

Preferencie

 • neziskovke, škole
 • verejnej inštitúcii
 • startupu
 • študentskému projektu
 • jednorazovo
 • do 3 mesiacov
 • do 6 mesiacov
 • do 9 mesiacov
 • na ďiaľku (online)