>

Petra Štrbíková

Petra Štrbíková
People Operations Manager @ PowerPlay Studio
Ekonomická univerzita, Bratislava, Personálny manažment, 2012
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Dobrovoľníctvo v people oblasti. Pomoc s procesmi, organizácia dobrovoľníkov. Pomoc pri organizácii podujatí.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

koordinácia
organizácia
personálny manažment
people management
HR

Viac o mne

Pravidelne sa zapájam do rôznych dobrovoľníckych aktivít -  na bežeckých podujatiach (ČSOB Bratislava marathon, Beh Zoborskou lesostepou),  pri organizovaní charitatívnych podujatí – Beh pre zdravé prsia (charitatívny beh organizovaný platformou neziskových organizácií: https://www.facebook.com/behprezdraveprsia/ ), dobrovoľníčka v rámci iniciatívy Kto pomôže Slovensku (www.ktopomozeslovensku.sk), počas prvej vlny pandémie koronavírusu (koordinácia objednávok, komunikácia so zdravotníckymi zariadeniami, distribúcia oopp, organizácia runnerov).

Kľúčové slová o mne

personálny manažment
people management
hr management

Pracovné skúsenosti

People Operations Manager @ PowerPlay Studio
Bratislava
2022 - súčasnosť
People & Culture manager @ AgeVolt
Bratislava
2021 - 2024
Riaditeľka odboru ľudských zdrojov @ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Bratislava
• Plánovanie a analýza personálnych potrieb, systemizácia zamestnancov, prijímanie a adaptačný proces, business partnering a poskytovanie poradenstva v oblasti ľudských zdrojov, znalosť Zákonníka práce, riadenie Odboru ľudských zdrojov, systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, prehľady a analýzy v personálnej oblasti, personálna a mzdová agendu, vzdelávanie zamestnancov, sociálny program, oblasť BOZP a OPP, oblasť ochrany osobných údajov.
2013 - 2020
Marketingový pracovník @ Egis Slovakia
Bratislava
V spoločnosti som pôsobila počas vysokej školy ako brigádnička a neskôr na TPP ako marketingový pracovník. Práca v oblasti marketingu v medzinárodnej spoločnosti mi umožnila byť súčasťou a podieľať sa všetkých procesoch jej fungovania (organizácia, plánovanie, financie, marketing, predaje, reporting), sledovať jej životný cyklus, ako aj životný cyklus jednotlivých produktov.
2007 - 2013

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Personálny manažment
Ekonomická univerzita, Bratislava
2010 – 2012
Bc., Ekonomika a manažment podniku
Ekonomická univerzita, Bratislava
2006 – 2010
Stredoškolské
Gymnázium Metodova
Bratislava
2002 – 2006

Doplnkové aktivity a úspechy

Cesta hrdinov SNP
770km dlhá turistická trasa vedúca celým Slovenskom
2020

Preferencie

10 hodín / mesačne
  • neziskovke, škole
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 5 dní


Ďalší dobrovoľníci