>

Peter Kováčik

Peter Kováčik
ÚVTOS
Stavebná fakulta STU, Bratislava, Architektúra pozemných stavieb, 2007
Dubnica nad Váhom, Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som tu aby som mohol byť prospešný aj pre svoje okolie. Pre ľudí, ktorí s nami žijú, pre prostredie v ktorom žijeme všetci.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

terénna práca
stabilná práca
spolupráca
veda
inovácie
popularizácia
občianske združenie

Viac o mne

Mám rád nových ľudí, nové skúsenosti a som otvorený novým možnostiam. Zároveň mám rád aj zdokonalovanie sa v osobnom živote a vo všestranných oblastiach. Pracujem ako štátny zamestanec, som veriaci, rád športujem, obľubujem pohyb a pobyt v prírode a zúčastňujem sa rôznych dobrovoľníckych akcii najmä ako pomoc ľudom v núdzi.

Kľúčové slová o mne

túžba zlepšovať sa
túžba pomáhať
spoznávanie a rozvoj silných stránok mentee
rozvojové spolupráce
humanitárne pomoci

Pracovné skúsenosti

ÚVTOS
Dubnica nad Váhom
2007 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Architektúra pozemných stavieb
Stavebná fakulta STU, Bratislava
Neukončené štúdium
2004 – 2007
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Akadémia policajného zboru, Bratislava
Nedokončené štúdium
2015 – 2016
Stredoškolské
SOUEaS
Pieštany
Strojár
1995 – 1999

Doplnkové aktivity a úspechy

2019

Preferencie

4 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci