>

Peter Karas

Web development @ INAM S.R.O.
STU FEI, Bratislava, Aplikovaná informatika
Galanta, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Aktuálne hľadám stáž alebo part-time job v sekcii programovania

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

softvér
umelá inteligencia
spracovanie dát
výskum

Viac o mne

Som budúci študent STU FEI so zameraním informatika. Moje prvé kroky v sekcii programovania začali približne 3 roky dozadu. Od vtedy som prešiel niekoľko kurzov v online podobe, či už to bolo na stránke Learn2code, Edx alebo Udemy. Spravil som niekoľko zadaní ako sú napríklad na stránke http://www2.fiit.stuba.sk/profiit/index-menu.html alebo https://cses.fi/problemset/. Najviac sa nachádzam doma v programovacom jazyku Python (či už sú to klasické algoritmové programy alebo AI) alebo tvorenie web stránok pomocou JavaScriptu/Typescriptu zahŕňajúc REACT, NESTJS. Základné znalosti v C#, Java, Matlab alebo C. Rád sa zapájam do kompetetívneho programovania ako na stránkach Pro FIIT alebo CSES.

Kľúčové slová o mne

programovanie
kód
počítače
python
data science
python
scratch
IT
student development
developer
informačné technológie a služby

Pracovné skúsenosti

Web development @ INAM S.R.O.
Bratislava
Front-end a Back-end
2021 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Aplikovaná informatika
STU FEI, Bratislava
2020 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium Janka Matúšku
Galanta
2016 – 2020

Doplnkové aktivity a úspechy

Hack-Kosice
2 miesto na vytvorenie Recommendation system, FE + BE
2022
6 miesto na predmete Programovacie techniky C++ na FEI STU
2021

Preferencie

5 hodín / denne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci