>

Peter Hubina

Peter Hubina
Trnava, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám príležitosti rozvoja svojich vedomostí v oblasti IT a programovania. Venujem sa front-end programovaniu v jazyku Javascript. Zároveň chcem efektívne využiť svoj voľný čas a pomáhať pri tvorbe projektov.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

front end development
programovanie
it tester
html, css, javascript

Viac o mne

Zaujímam sa o informačné technológie, aktívne sledujem novinky v tejto oblasti. Vo voľnom čase cvičím, čítam a cestujem.

Kľúčové slová o mne

technológie
it
front-end
html
css
javascript
react
chuť pomáhať
sebarozvoj

Vzdelanie

Stredoškolské
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (Gymnázium)
Trnava
2018 – súčasnosť

Doplnkové aktivity a úspechy

freeCodeCamp Front End Libraries Developer Certification
2021

Preferencie

15 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci