Peter Berčík

FINE ART FOTOGRAF @ Začínajúci podnikateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave, MTF STU, Trnava, Automatizácia a informatizácia v priemysle , 2019
Čierny Balog, Banskobystrický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám mentora v oblasti výtvarného umenia - fotografia & 2D/3D design. Sekundárne z oblasti filmu. Na dlhodobejší mentoring. V budúcnosti možno aj spoluprácu. Som začínajúci umelecký fotograf s vrodenou láskou k umeniu, a to v takmer akejkoľvek podobe. Primárne - vizuálne umenie.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

stratégia
plánovanie
kreatívne myslenie
umenie a kultúra
vizuálna tvorba
tvorba návrhov projektov
tvorba textov
cenotvorba
fotografia
web design
vzdelávanie dochvíľnosť empatia zodpovednosť
neformálne vzdelávanie
inovácie

Viac o mne

Mám 33 rokov, vyrastal som v neľahkých rodinných pomeroch. Vďaka tomu som tak trochu omyl prírody - samorast. Napriek koreňom, pozdĺž ktorých by sa mala moja životná cesta tiahnuť úplne iným smerom som sa rozhodol zabojovať a ísť cestou svojich snov, t.j. umeleckou cestičkou.

Zaujímajú ma medziľudské vzťahy a ich porozumenie, témy duševného zdravia, jedinečnosť ľudí ako jednotlivcov a ich miesto v spoločnosti. Mám rád témy spojené s

  • umením a tvorivosťou,

  • osobným rozvojom,

  • leadership & management,

  • vzdelávanie v oblasti tvorivého myslenia,

  • inováciami a technológiami.

Vizionársko-filozofické myslenie, filantropické sklony a inovatívny duch je to čo ma dokonale vystihuje. Momentálne pracujem na svojom sociálno-edukačno-umeleckom start-up projekte. Mám silno vyvinutý zmysel pre detail, strategické myslenie a plánovanie.

Rád cestujem, spoznávam nových ľudí rôznych kultúr, milujem hudbu, film, hlavne pre storytelling; filozofiu, technológie, prírodu, turistiku, kemping a varenie. Idea-making a láska k ľuďom v podstate formovali moje súčasné smerovanie. Počas 9 mesiacov som dobrovoľníčil v rámci ERASMUS+ EVS v Lotyšsku na projekte zameranom na dokumentárnu fotografiu a pomoc pri organizovaní eventov pre deti zo sociálno-ekonomicky vylúčeného prostredia. Po návrate som sa venoval vlastným projektom v oblasti UI/UX dizajnu a fotenia.

Pre viac info, ček môj lamy web https://bercopet.wixsite.com/pbphotography/home

Kľúčové slová o mne

výtvarné umenie
antropológia
fotografia
kreatívne myslenie
leadership
sebarozvoj
zodpovednosť
komunikatívnosť
spravodlivosť
pracovitosť
chuť sa vzdelávať
vedieť ´vypnúť´ keď treba a iné.
cieľavedomosť
spolupráca
empatia
ľudskosť
vizionár

Pracovné skúsenosti

FINE ART FOTOGRAF @ Začínajúci podnikateľ
Čierny Balog
S fotografiou chcem svojim budúcim zákazníkom pomôcť vytvoriť jedinečné príbehy a tak zvyšovať predajnosť ich produktov a služieb ako aj povedomie o nich v spoločnosti. V mojej práci sa snažím reflektovať hĺbku ľudskej existencie, spleť emócií a vzájomných interakcií, rozpor vyplývajúci z jedinečnosti ľudských archetypov. Primárnym cieľom je dosiahnuť radosť z celého procesu tvorby projektu s dôrazom na konečný výstup, ktorý spočíva vo vizualizácii nápadov klientov spojených s osobným alebo pracovným životom. V neposlednom rade by som chcel motivovať klienta k zlepšeniu kvality ich života pomocou vizuálnych umeleckých diel.
2015 - súčasnosť
PARTICIPANT AKCELERÁTORA “ÚL NÁPADOV” @ SBA - Slovak Business Agency
Banská Bystrica
Účastník národného projektu v rámci Národného podnikatelského centra v regiónoch, kód ITMS2014 + 313031I870, implementovaný spoločnosťou SBA. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (MSP) v regiónoch.
2020 - 2021
EVS Dobrovoľník @ Latvian 4H
Riga, Latvia
Počas projektu som pracoval s deťmi zo sociálne a ekonomicky slabších rodín vo veku od 5 do 21 rokov po celom Lotyšsku. Pripravovali sme rôzne voľnočasové aktivity. Ako fotograf som mal na starosti tvorbu vysoko kvalitných fotografií z eventov a aktivít vykonávaných organizáciou ako aj ďalších doplnkových úloh týkajúcich sa grafického dizajnu, atď. Viac informácií nájdete v mojom certifikáte YOUTHPASS.
2018 - 2018
TEACHER’S CUP MTF STU - Spoluorganizátor @ MTF STU
Trnava
Spoluorganizátor tenisového turnaja pre pedagógov pod záštitou dekana MTF STU.
2015 - 2016

Vzdelanie

Vysokoškolské
PhD., Automatizácia a informatizácia v priemysle
Slovenská technická univerzita v Bratislave, MTF STU, Trnava
Nedokončené.
2014 – 2019
Ing., Automatizácia a informatizácia v priemysle
Slovenská technická univerzita v Bratislave, MTF STU, Trnava
06/2014
2012 – 2014
PhD., Automatizácia a informatizácia v priemysle
Slovenská technická univerzita v Bratislave, MTF STU, Trnava
06/2012
2008 – 2012
Stredoškolské
Stredná priemyslená škola
Brezno
Ukončené maturitnou skúškou.
2003 – 2007

Doplnkové aktivity a úspechy

Cena dekana MTF STU
Ocenenie udelené za článok “Using a Welding Robot for Small-Batch Production” publikované v časopise Welding Journal of AWS.
2016
Pochvalné uznanie dekana MTF STU
Pochvalné uznanie dekana MTF STU udelené za tému Aplikácia zváracieho robota FANUC ArcMate 120 iC/10L v malosériovej výrobe.
2014

Preferencie

20 hodín / mesačne
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)