>

Pavol Capek

Pavol Capek
Konzultant @ Ministerstvo Zdravotmníctva SR
SVŠT bratislava, Elektrotechnická fakulta, Bratislava, Mikroelektronika, 1988
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rád by som si našiel prácu a bol užitočný.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

organizácia
príprava materiálov
koučing
fyzická pomoc
konzultácie

Viac o mne

Som senior manažér v IT oblasti. Pracoval som na slovensku aj v zahraničí v korporaciach aj v lokálnych firmách a štatnej správe. Mám veľmi dobré výsledky a feadback od zamestnancov a podriadených, ako aj od šéfov. Budoval som viaceré tímy od 5 do 300 a viedol do 400 zamestnancov. Práca ma teší a to najmä s ľuďmi, stratégiou, technológiami, organizáciou práce a denné úlohy. Rád športujem, tenis a beh, lyžovanie....

Kľúčové slová o mne

moderné technológie
riadenie veľkých tímov
informatika
senior manažér
prevádzka

Pracovné skúsenosti

Konzultant @ Ministerstvo Zdravotmníctva SR
Bratislava
Konzultant IT
2021 - 2022
Generálny riaditeľ @ NCZI
Bratislava
Vedenie organizácie – operatíva (eHealth), rozvoj, inovácie Vytvorenie stratégie so zameraním na zákazníkov, budovanie interných IT kompetencií (vývoj, podpora, architektúra, infraštruktúra, aplikácie..) Zavedenie novej organizačnej štruktúry a procesov v organizácii s okolo 400 pracovníkmi Krízový manažment – Covid aplikácie, agilné riešenia v rýchlo sa meniacom prostredí – testovanie, vakcinácia, eHranica, greenpass ... Vedenie pracovnej skupiny údajov pri MZSR na onkologický skríning Zastúpenie Slovenska v medzinárodných organizáciách – eHealth network, rozhodovanie a hlasovanie za SR o budúcnosti Európskej spolupráce, krízové riadenie zavádzania covid IT riešení Spolupráca s organizáciami v zdravotnícvte: MZSR, Lekárska Fakulta UK (preklad MKCH11), Zdravotné poisťovne (zavedenie greenpasu cez aplikácie ZP, spolupráca pri evidencii výkonov, Laboratóriá (Medirex, Synlab ...) – covid riešenia a spustenie eLab – centrálny zápis lab. výkonov, Spolupráca s IT firmamy – ambulantné a nemocničné systémy ... Riadenie finančných ukazovateľov a projektov do 30 mil. EUR
2020 - 2021
CEO @ Entercom Sk
Bratislava
Vedenie projektov a konzultácií v oblasti konceptov a realizácií IT riešení ako napr. - Vytvorenie návrhu riešenia na digitalizáciu kultúrneho dedičstva ČR (cetrálny archív, digitalizačné pracoviská na 2D, 3D, audio, video objekty, post-processing a prenosu dát...) - Telekonferenčné riešenie pre krízový manažment a operatívu v približne 100 krajín - Systém vzdialeného vzdelávania pre vysoké školy
2013 - 2020
CIO @ Univerzitná nemocnica
Bratislava
Prevádzka IT a telekomunikačných systémov, Inovácia technológií - transformácia riešení na virtuálne prostredie Spolupráca s vedením UNB a účasť na nemocničných projektoch – projektovanie a príprava – nový urgent v Ružinove Vedenie IT oddelenia
2011 - 2012
CIO @ Ministerstvo Kultúry SR
Bratislava
Vedenie IT na ministerstve kultúry, manažovanie tímu do 30 zamestnancov vrátane podriadených organizácií. Štandardizácia procesov, technológií a riešení. Krízové riadenie projektov v rozsahu do 40 mil EUR.
2012 - 2012
Technický riaditeľ @ Slovenská Televízia
Prevádzka infraštruktúry Slovenskej Televízia vrátane oddelení vysielacieho pracoviska, štúdií, budov, dopravy, verejného obstarávania, investičného oddelenia a oddelenia technickej podpory na celom Slovensku. Transformácia výroby programov a vysielania z analógovej na digitálnu technológiu a prechod na HD normy. Zavedenie digitálneho terestriálneho vysielania a nové pracovné postupy. Výrazné šetrenie prevádzkových nákladov a riadenie strategických investícií v rozsahu do 20 mil. EUR. Vedenie viacúrovňovej organizácie – 20 manažérov a 350 podriadených
Prevádzka infraštruktúry Slovenskej Televízia vrátane oddelení vysielacieho pracoviska, štúdií, budov, dopravy, verejného obstarávania, investičného oddelenia a oddelenia technickej podpory na celom Slovensku. Transformácia výroby programov a vysielania z analógovej na digitálnu technológiu a prechod na HD normy. Zavedenie digitálneho terestriálneho vysielania a nové pracovné postupy. Výrazné šetrenie prevádzkových nákladov a riadenie strategických investícií v rozsahu do 20 mil. EUR. Vedenie viacúrovňovej organizácie – 20 manažérov a 350 podriadených
2010 - 2011
Obchodný riaditeľ @ Columbex Internacional
Bratislava
Transformácia obchodného tímu a transformácia portfólia (SAP, infraštruktúra) Riadenie tímu do 10
2010 - 2010
Generálny riaditeľ @ EMC Slovensko
Bratislava
Vytvorenie pobočky americkej korporácie na Slovensku vrátane, právnych, finančných a personálnych krokov, riadenie obchodu, vytvorenie distribučnej a partnerskej siete, marketingu, technickej podpory a novej siete zákazníkov. Presadenie inovatívnych technológií na Slovenskom trhu.
2006 - 2009
Manažér medzinárodného centra podpory @ IBM
Bratislava
Vytvorenie a prevádzka podporného finančného centra, nábor cez 300 zamestnancov, zavedenie nových procesov a centralizácia úloh z Európy , Stredného východu a Afriky.
2004 - 2006
Sales operations a channel development manažér @ IBM
Viedeň
Operačný manažér pre teritórium Strednej Európy, Stredného východu a Afriky (CEMA) Zavedenie riadenia kvality a automatizovaného systému riadenia pre celé teritórium Vytvorenie stratégie pre rozvoj obchodných partnerov v konkurenčnom prostredí Vedenie tímu 15 manažérov Riadenie kľúčových ukazovateľov vrátane obratou, zisku, prevádzkových a marketingových nákladov, dodávateľsko-odberateľských procesov a ľudských zdrojov. Prekročený osobný plán cez 500 mil. USD
2001 - 2004
Produktový a operačný manažér @ IBM
Paríž
IBM EMEA (Európa , Stredný východu a Afrika) Riadenie produktového portfólia spolu s požiadavkami krajín a celosvetovým vývojovým tímom, predaja, detailné plánovanie produktov a kapacít vo výrobe, vytváranie nových programov prístupu na trh. Riadenie operations a produkt manažment tímu – 5 členov
1999 - 2001
Manažér produktovej divízie @ IBM
Bratislava
Riadenie oddelení obchodu, marketingu, obchodných kanálov, produktového manažmentu a technickú podporu Vytvorenie distribučnej siete a jej obchodných kanálov Riadenie tímu 5 manažérov a 50 podriadených
1995 - 1999
Produktový manažér @ Soft-tronik
Ostrava
1992 - 1994
Obchodný riaditeľ @ Corinex
Bratislava
Predaj koncovým užívateľom a partnerom, rozšírenie produktového portfólia, riadenie vzťahov s výrobcami - Compaq, Wyse, SCO, 3Com
1994 - 1994
Technik prevádzky @ Slovenské telekomunikácie
Čadca
1990 - 1992
Vývokový pracovník @ Výskomný ústav výpočtovej techniky
Žilina
1988 - 1990

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Mikroelektronika
SVŠT bratislava, Elektrotechnická fakulta, Bratislava
špecializácia: Automatizovaný návrh integrovaných obvodov
1983 – 1988
Stredoškolské
Gymnázium
Čadca
1979 – 1983

Preferencie

8 hodín / týždenne
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci