>

Pavol Brtko

Manžér dopravy a logistiky @ Pavlo, s.r.o.
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Chcem pomáhať tam, kde je to potrebné.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

doprava
logistika
organizácia práce
optimalizácia procesov

Viac o mne

Venujem sa doprave a logistike od ukončenia štúdia na SPŠ Dopravnej. Prešiel som množstvom pozícií, ktoré s tým priamo súvisia a stále pracujem na zvyšovaní svojej kvalifikácie. Som detailista, precízny a dlhoročnou praxou som získal veľmi veľa skúseností s riešením takmer každého problému, ktorý sa pri práci v doprave a logistike vyskytne, mám veľkú databázu kontaktov, na ktoré sa môžem obrátiť pri akomkoľvek probléme.

Kľúčové slová o mne

detailista
precíznosť
práca v teréne
Logicke myslenie
logistika
doprava
chuť učiť sa nové veci
cit pre spravodlivosť
úprimnosť

Pracovné skúsenosti

Manžér dopravy a logistiky @ Pavlo, s.r.o.
Bratislava
Zodpovednosť za plynulosť procesov spracovania tovaru -výber skladu, druh príjmu a spôsob spracovania tovaru, baliaci a iný materiál, kontrola priorít podľa kritérií zákazníka, administratíva zahŕňajúca prípravu kompletných podkladov pre exportné colné konanie, naloženie tovaru do prepravnej jednotky Zodpovednosť za plynulosť dopravného procesu PRÍKAZCA - DOPRAVCA -efektívne plánovanie prepráv na základe získaného know-how, preverenie dostupných dopravných riešení, následne na základe interných kritérií výber dopravcu / prepravcu / špeditéra, objednanie prepravy dohodnutou formou, príprava sprievodných dokladov, komunikácia zo zahraničnými pobočkami zodpovedných väčšinou za leteckú a námornú prepravu, evidencia dokumentácie (Nákladný list, CMR, SWB, AWB, MRN) Zodpovednosť za optimalizáciu dopravných a iných priamo súvisiacich nákladov sledovanie aktuálnych nálad, sledovanie vývoja cien na dopravnom trhu, tiež vývoja cien PHM, štatistika pre interné potreby, príprava dokumentácie pre dopravné tendre na pozemnú prepravu (zberná služba, CND), vyhodnotenie prijatých tendrov a následný kontrakt Zodpovednosť za riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa stávajú pri vyššie popísaných činnostiach v súčinnosti so zahraničnými kolegami a dotknutými stranami.
2016 - súčasnosť

Vzdelanie

Stredoškolské
SPŠ Dopravná
Zvolen
prevádzka a ekonomika dopravy, colná deklarácia
1996 – 2000

Doplnkové aktivity a úspechy

FIATA Diploma / medzinárodný špedičný expert
http://www.fiata.org/
2016

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa