>

Patrícia Korytárová

administratívna pracovníčka @ VÚB banka
Univerzita Komenského, Bratislava, učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Na growni som sa rozhodla zaregistrovať aby som efektívne využívala svoj voľný čas. Chcem začať rozvíjať svoje schopnosti v oblasti rôznych sociálnych tém. Zaujímam sa o práva menšín, duševné zdravie a environmentálne témy.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
web development
ukončenie bezdomovectva
spoločenskovedné témy
sociálne siete

Viac o mne

Som mladá ambiciózna študentka, obyčajne pozitívne naladená ktorá sa rada učí novým veciam. Medzi moje silné stránky patrí zodpovednosť, úprimnosť a práca v tíme. Vo voľnom čase rada čítam knihy, chodím do prírody, trávim čas s priateľmi alebo na internete. Zaujímam sa o práva menšín, sebalásku a environmentálne témy.

Kľúčové slová o mne

spoločenské témy
women empowerment
sociálne problémy
ľudské práva
trvalá udržateľnosť

Pracovné skúsenosti

administratívna pracovníčka @ VÚB banka
2022 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
bc., učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie
Univerzita Komenského, Bratislava
2018 – súčasnosť
Stredoškolské
SOŠ Hotelových služieb a obchodu
Zvolen
2014 – 2018

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia

Ďalší dobrovoľníci