>

Patrícia Heldová

Patrícia Heldová
B2B Back Office Špecialista @ Berlin Brands Group
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , Nitra, Nemčina v hospodárskej praxi, 2020

Prečo som na GROWNi

Rada by som svoj čas využila efektívnejšie a zmysluplnejšie :)

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

sociálne siete
customer support
cudzie jazyky
doučovanie
odstránenie čiernej skládky

Viac o mne

veľmi rada cestujem a spoznávam nových ľudí, napĺňa má pomáhať druhým (či už ľuďom, zvieratkam alebo životnému prostrediu)

Kľúčové slová o mne

chuť zlepšovať sa
chuť pomáhať
nekonfliktnosť
cudzie jazyky
práva zvierat
cestovanie
spravodlivosť
správne konanie
kreatívne myslenie

Pracovné skúsenosti

B2B Back Office Špecialista @ Berlin Brands Group
Bratislava
2021 - súčasnosť
Customer support DE @ Berlin Brands Group
Bratislava
2020 - 2021

Vzdelanie

Vysokoškolské
Nemčina v hospodárskej praxi
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , Nitra
2018 – 2020
Stredoškolské
Gymnázium Karola Štúra
Modra
2014 – 2018

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci