>

Oleksandra Zhukova

Oleksandra Zhukova
Teacher assistant @ School to Go
Kyiv International University, Kyiv, Journalist, PR and advertisment, 2018
Prievidza, Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Ja ráda pomáhat' a účastniť sa na nových projektoch. Ak chcete dosiahnuť vrchol, musíte sa pohnúť vpred. Predtým som žila na Ukrajine a účastnila som sa na malých dobrovoľníckych projektoch na získavanie financií pre deti. Pomáhala som organizačnému tímu, koordinovala pracu iných ľudí. Zúčastnila som sa aj veľkých projektov ako Eurovision 2017 ako dobrovoľník arény a otváracieho ceremoniálu. Na Slovensku žijem už 2 roky a hovorím trochu po slovensky, plynule po anglicky, ukrajinsky a rusky. Teraz hľadám novú výzvu, kde by som mohla pomáhať a zdieľať svoju energiu s ľuďmi.

I like to help and participate in new projects. You have to move forward to reach the top. I previously lived in Ukraine and took part in small volunteer projects to raise funds for children. I helped the organizing team, coordinated the work of other people. I also participated in bigger projects such as Eurovision 2017 as a volunteer of Arena and the Opening Ceremony. I have been living in Slovakia for 2 years and I speak a little Slovak, fluent English, Ukrainian, and Russian. Now I'm looking for a new challenge where I can help and share my energy with people.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

novinárstvo
organizácia práce
volunteer management
dobrovoľníctvo
ukrajinčina
anglický jazyk
pedagogika

Viac o mne

Som motivovana a proaktívn akp pracovník a som pripravena dať do projektu všetko. Keď narazím na problémy, hľadám na kreatívny spôsob, ako ich vyriešiť. V stresových situáciách sa snažím myslieť objektívne a najefektívnejšie pre tím, s ktorej pracujem.

Mám vysokoškolské vzdelanie žurnalistiky na Ukrajine, ale diplom nie je nostrifikovaný. Na Ukrajine som pracovala ako copywriter a propagovala sociálne siete. Najviac ma však baví učiť deti. Počas štúdia som pracovala ako tutor angličtiny pre školákov. Teraz pôsobím v dobrovoľníckej iniciatíve, slovenskej online škole pre ukrajinských utečencov School To Go.

Ako hobby mi pači pracovat' so zvukom a hudbou. Môžem nahrávať podcasty alebo vysielať v rádiu v ruštine, ukrajinčine alebo angličtine. Čítam aj audioknihy a spracovávam zvuk. Proste mi pači tvorít' niečo, pri čom sa ľudia usmievajú.

I am a motivated and proactive worker and I am ready to put everything into the project. When I encounter problems, I look for a creative way to solve them. In stressful situations, I try to think objectively and most effective for the team I work with.

I have a university degree in journalism in Ukraine, but the diploma is not nostrified. In Ukraine, I worked as a copywriter and promoted social networks. However, I enjoy teaching children the most. During my studies, I worked as an English tutor for children. I am now working on a volunteer initiative, in the Slovak online school for Ukrainian refugees School To Go.

Regarding hobbies, I like to work with sound and music. I can record podcasts or broadcast on the radio in Russian, Ukrainian or English. I also read audiobooks and edit audio. I just want to create something that makes people smile.

Kľúčové slová o mne

efektivna pedagogika anglictiny
novinárstvo
proaktivita
anglický jazyk
ovladam ukrajinčinu
pomoc ukrajine
online médiá

Pracovné skúsenosti

Teacher assistant @ School to Go
Bratislava
- Working with organizing teachers' work; - Dealing with refugees and helping them in adaptation; - Helping children in adaptation to the platform etc.
2022 - súčasnosť
Freelance copywriter in Russian/English/Ukrainian languages @ freelance
online
- Writing texts due to terms of reference; - Using key words to improve website traffic; - Editing texts using key websites of word semantics; - Analytics of article effectiveness.
2012 - 2019
Volunteer @ Eurovision Song Contest 2017
Kyiv
The Opening Ceremony Volunteer The Arena Steward. As a volunteer of the Opening Ceremony, I organized the work of the Serbian press, helped in the movement of artists along the red carpet (in the zone of the countries of Great Britain and Spain). As a steward of the Arena, I organized the landing of people in sector F, monitored following the during the filming and rehearsals, resolved all conflicts that had arisen (people complained if the view was closed by something, air conditioning was blowing, etc.).
2017 - 2017

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bachelor's degree, Journalist, PR and advertisment
Kyiv International University, Kyiv
- Audit committee in Student government for 2 times (1 year); - Secretary of Student government forum for 6 month; - Responsible for cultural events and concerts (choreographer for flash-mob in a Peace Day, writer scenarios for Opening concerts etc.)
2014 – 2018
Stredoškolské
Mariinskaya gymnasium
Odessa
2007 – 2014

Preferencie

10 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 12 hodín


Ďalší dobrovoľníci