>

Natália Varinská

Natália Varinská

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

social media
duševné zdravie
zdravé stravovanie
zdravie
wellness
cvičenie
fitness
financie

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu

Ďalší dobrovoľníci