>

Natália Gromanová

Natália Gromanová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Verejná správa
Slovenská Ves, Prešovský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Študentka verejnej správy druhého ročníka na bakalárskom stupni, ktorá hľadá prax/stáž alebo brigádu v danom obore.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

štátna správa
verejná správa

Viac o mne

Mojou najväčšou záľubou je čítanie kníh, pretože si pri tom rozvíjam slovnú zásobu a zlepšujem čítanie s porozumením.

Po štúdiu by som rada pracovala vo verejnej správe.

Kľúčové slová o mne

aktívna študentka spoľahlivá zodpovedná pracovitá učenlivá
chuť zlepšovať svet
chuť rozvíjať a učiť sa
chuť pracovať a zlepšovať sa

Vzdelanie

Vysokoškolské
Verejná správa
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
2020 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium Kukučínova Poprad
Poprad
2014 – 2018

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 hodín


Ďalší dobrovoľníci