>

Michaela Kramárová

Michaela Kramárová
Co-founder/Team-leader @ Product Comfy
IMC UAS Krems, Krems an der Donau, Medical and pharmaceutical biotechnology
Slovensko

Prečo som na GROWNi

Na GROWNI hľadám priestor pre svoj osobný či kariérny rast a nové príležitosti. Verím, že vzdelávanie sa je veľmi cenný dar, ktorý nám nikto nikdy nevezme, a preto som otvorená novým poznatkom a rada sa učím.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

projektový manažment
technologické inovácie
study abroad
veda a výskum
vyučovanie angličtiny
vzťahy a komunikácia
voľnočasové aktivity
ľudia v núdzi
stáže
studium v rakusku
sustainability
tímová spolupráca
túžba pomáhať
vnímavosť

Viac o mne

Momentálne som študentkou Medicínskych a farmaceutických biotechnológii na univerzite v Rakúsku. Venujem sa inováciam, dobrovoľníctvu, podnikaniu, športom a umeniu.

Rada nezištne pomáham a mením veci k lepšiemu, preto sa chcem vybrať cestou inovácií a spoločnými inovatívnymi nápadmi meniť Slovensko či svet.

Kľúčové slová o mne

hľadanie riešení
chuť zlepšovať svet
inovátor
nadšenie
dobrosrdečnosť

Pracovné skúsenosti

Co-founder/Team-leader @ Product Comfy
V rámci 4-mesačného inkubátora Lifbee Academy sme s mojím tímom vyvinuli projektový koncept Comfy založený na biologicky odbúrateľných alebo kompostovateľných netkaných textíliách. V tomto projekte sme sa naučili robiť prieskum trhu, porozumieť potrebám zákazníkov, overovať problém, vytvárať hypotézy, vypracovať podnikateľský plán a robiť finančné kalkulácie.

Vzdelanie

Vysokoškolské
B.Sc, Medical and pharmaceutical biotechnology
IMC UAS Krems, Krems an der Donau
Špecializácia: Drug development management Bakalársky stupeň lekárskej a farmaceutickej biotechnológie sa vyučuje v anglickom jazyku a zahŕňa teoretické kurzy a rozsiahle laboratórne cvičenia, ktoré pokrývajú základy prírodných vied, biomedicíny a použiteľné technológie na získanie prehľadu o humánnej medicíne a farmaceutickej vede s cieľom pochopiť účinky liekov a ich výroby. Tieto zahŕňajú aspekty, ako je návrh biofarmaceutických výrobných procesov a základy plánovania súvisiacich výrobných zariadení. Okrem získavania základných vedeckých poznatkov sa program zameriava aj na biotechnologické podnikanie, manažérstvo kvality, záležitosti týkajúce sa regulácie liekov, komunikačné a medziľudské zručnosti a pripravuje sa na prácu v interdisciplinárnom prostredí.
2021 – súčasnosť
Stredoškolské
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Sučany
Gymnázium- Bilingválne štúdium Prospela s vyznamenaním Štátna skúška z anglického jazyka: Úroveň C1
2016 – 2021

Preferencie

20 hodín / týždenne
  • študentskému projektu
  • startupu
  • verejnej inštitúcii
  • neziskovke, škole
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia

Ďalší dobrovoľníci