>

Matej Pancurák

Matej Pancurák
Technical university of Košice , New media - Fine arts - Intermedia , 2023
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Networking, collaborations, ideas, development

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

ux/ui
visual design
Štúdium
štúdium v zahraničí
štipendiá

Viac o mne

Matej Pancurák - a young man with expertise in culture and art as well as in marketing. Currently developing knowlage of UX/UI design while working as UX desiger on varuious projects.

Projector and networker in body and soul. He is studying at the Technical University in Košice at the Faculty of Arts. (M.F.A new media) He focuses on film, animation, moving pictures, and new types of media. 

He gained foreign experience in Krakow and Prague. (Exchange programs ASP Kraków, FAMU Prague) During the B.F.A studies (digital media, intermedia, interactive media) He did internships, training in HR and marketing as well as volunteering in NGOs with a focus on non-formal education. 

His last career stop so far is work (research, digital campaigns, concepts) at SBA where he is lecturing graphic softwears.

From 2021 Matej is fully focused on UX and UI design.

Kľúčové slová o mne

adobe
dizajn
projekty
štúdium v zahraničí
newmedia
nové technológie
ui
ux
ux vyskum
ui/ux
výtvarné umenia
vizuálna tvorba
študijný pobyt
štipendiá
student development
granty
štipendium
Štúdium v zahraničí

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr.art , New media - Fine arts - Intermedia
Technical university of Košice
FDaU Pilsner FAMU Prague ASP Krakow FAVU VUT Brno
2017 – 2023

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do 3 hodín