>

Matej Masar

Matej Masar
Lean Specialist Jr. @ Bel Power Solution
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Občianska bezpečnosť, 2015
Zilina, Žilinský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Mentoring, poradenstvo a výmena skusenosti v oblasti manažmentu rizík, krízového manažmentu podniku, finančných analýz, štatistických analýz aplikácie manažérskych metód a techník, Lean management


Viac o mne

V praxi sa trvalo venujem a rozvijam teoretické a praktické zručnosti v oblasti manažmentu, aplikácie manažérskych metód a techník, ako i manažmentu rizík ( vrátane posudzovania úrovne a požiadaviek BOZP z pohľadu právnych predpisov).

Aktivne sa zaoberám aplikáciou požiadaviek ISO 9001, 14001, 45001.

Absolvoval som viacere školenia zamerané na ISO 19011.

Viac info:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4189-2984

Scopus Author ID: 57204396937

ResearcherID: A-6373-2019

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Matej_Masar3

Kľúčové slová o mne

risk management
štatistika
krízový manažment
zlepšovanie procesov
manažment
kvalita

Pracovné skúsenosti

Lean Specialist Jr. @ Bel Power Solution
Dubnica nad Váhom

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Občianska bezpečnosť
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
2012 – 2015
Ing. (MSc.), Občianska bezpečnosť
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
2015 – 2017
PhD., Bezpečnostné vedy
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
2017 – 2020
Stredoškolské
Hotelová akadémia
Žilina
2007 – 2012

Doplnkové aktivity a úspechy

2020

Preferencie


Ďalší dobrovoľníci