>

Matej Čačík

Matej Čačík
Asistent poslanca NRSR @ Kancelária NRSR
Duke Kunshan, Kunshan, Čína, Politické vedy
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Ponúkam mentoring pri

  • Uchádzaní sa o štúdium na LEAF Academy

  • Uchádzaní sa o štipendijné programy ASSIST a HMC

  • Prihláškach na vysoké školy v Amerike.

  • Zakladaní vlastného projektu :-)

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

koordinácia
organizovanie podujatí
študentský projekt
nábor
marketing
líderstvo
procesy

Viac o mne

Som absolventom LEAF Academy a programu ASSIST zo školského roku 2019/2020. Vysokú školu študujem na Duke Kunshan. Mimo školy sa venujem vlastnému občianskemu združeniu, Krupica, ktoré sa zaoberá politickou edukáciou mladých ľudí. Rád behám, chodím na kofolku sa kamarátmi a hrávam futbal. Za svoj najväčší úspech považujem pravdepodobne môj ASSIST rok, ktorý ma posunul dopredu ako osobnostne, tak aj vzdelanostne. Rád ti pomôžem s prihláškou na hociktorý z týchto dvoch programov, alebo aj na vysokú školu do Ameriky. Ak by si mal záujem založiť svoj vlastný projekt, veľmi rád ťa podporím :-)

Kľúčové slová o mne

štipendiá
prihláška na hmc štipendium
leaf academy
leaf
založenie projektu
vlastný projekt
študentský projekt
vzdelávanie
vysoká škola
vysokoškolské vzdelanie

Pracovné skúsenosti

Asistent poslanca NRSR @ Kancelária NRSR
Bratislava
Pracujem ako asistent poslanca NRSR, kde mám na starosti spravovanie sociálnych sietí.
2022 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Politické vedy
Duke Kunshan, Kunshan, Čína
Duke Kunshan funguje pod záštitou americkej Duke University. Tento vysunutý campus bol založený, aby poskytol možnosť študentom spoznať Čínu a naučiť sa o ich kultúre. Pre mňa osobne je táto vysoká škola nesmiernou výzvou vystúpiť zo svojej komfortnej zóny s nádejou, že toto štúdium v budúcnosti pomôže udržať dobré vzťahy medzi západom a Čínou.
2020 – súčasnosť
Stredoškolské
LEAF Academy
Bratislava
Americká internátna škola so sídlom v Bratislave, ktorá sa zameriava na akademickosť a rozvoj podnikavého myslenia.
2020 – 2022

Doplnkové aktivity a úspechy

ASSIST scholar 2019/2020
štipendijný program, cez ktorý som sa dostal na rok na americkú súkromnú školu.
2020

Preferencie

2 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 3 dní


Ďalší dobrovoľníci