>

Martin Leško

Junior Software Developer @ Sense IoT s.r.o
Fakulta Informatiky a informačných technológií, Bratislava, Informatika, 2022
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Zaujal ma, zaťial ho objavujem

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

IT
web development

Viac o mne

Som komunikatívny, viac doplním neskôr.

Kľúčové slová o mne

ľudia bez domova
vzdelávanie - informatika

Pracovné skúsenosti

Junior Software Developer @ Sense IoT s.r.o
Bratislava
1. Vyvíjanie webových aplikácií v rozličných programovacích jazykoch 2. Písanie programu v programovacom jazyku, debugovanie, kompilácia 3. Spolupráca s klientom, zisťovanie a dokumentovanie potrieb klienta 4. Analyzovanie požiadaviek klientov, posudzovanie možných rizík a s tým spojených technických problémov 5. Podieľanie sa na vytváraní technických špecifikácií 6. Testovanie funkčnosti vyvinutých programov a ich modulov 7. Testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého SW na rôznych operačných a aplikačných platformách 8. Odovzdávanie vykonanej práce klientom/testerom na otestovanie 9. Zisťovanie a opravovanie funkčných a bezpečnostných chýb v zdrojovom kóde 10. Odovzdávanie hotových softvérových aplikácií svojim nadriadeným, projektovému manažérovi a pod. 11. Poskytovanie technickej podpory klientom. 12. Spolupráca s konzultantmi, testermi, analytykmi a projektovými manažérmi pri navrhovaní a vyvýjaní softvérových aplikácií
2021 - 2023

Vzdelanie

Vysokoškolské
Informatika
Fakulta Informatiky a informačných technológií, Bratislava
2022 – 2022
Stredoškolské
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9
Bratislava
2675M Elektrotechnika
2018 – 2022

Preferencie

    • osobné stretnutia

    Ďalší dobrovoľníci