>

Mária Rúčeková

Mária Rúčeková
Kvalitatívny výskum vo verejnej správe (pre Mesto Košice) @ Creative Industry n.o.
Ekonomická fakulta Technickej univerzity KE, Košice, Ekonomika a manažment verejnej správy
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

...

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

financie

Viac o mne

Som študentka ekonomickej fakulty, v bakalárskom ročníku som sa začala venovať dopadom investícií z eurofondov a v tejto téme pokračujem aj v diplomovej práci aj vo voľnom čase, okrem toho som usilovným študentom filozofie a práva. Rada by som prekonala značné množstvo sklamania z často ekonomicky neefektívnych rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú negatívne ekonomiku nielen SR, a prispela k správnym zmenám. Moje osobné heslo: ostinato rigore.

Kľúčové slová o mne

financie
verejná správa
výskum
verejná politika

Pracovné skúsenosti

Kvalitatívny výskum vo verejnej správe (pre Mesto Košice) @ Creative Industry n.o.
Košice
2022 - súčasnosť
Stáž @ Mestský úrad Mestská časť Košice-Západ
Košice
2021 - 2021
IT Assistant (Customer Delivery Department) @ T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Košice
Mailová komunikácia s nemeckými a švajčiarskymi klientmi, technikmi, asistencia pri vytváraní a kompletizovaní KPI reportov
2019 - 2019

Vzdelanie

Vysokoškolské
Inžinier, Ekonomika a manažment verejnej správy
Ekonomická fakulta Technickej univerzity KE, Košice
2021 – súčasnosť
Bakalár, Financie, bankovníctvo, investovanie
Ekonomická fakulta Technickej univerzity, Košice
2018 – 2021
Bakalár, Právo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
2022 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium Slovenská 5
Bardejov
2014 – 2018

Doplnkové aktivity a úspechy

Stážista dobrovoľník pre Repairably, n.o.
2021
Päť spôsobov ako lepšie hospodáriť s verejnými financiami
1. miesto v študentskej súťaži organizovanej Ministerstvom financií SR
2022
Analýza mimoriadne ukončených projektov EŠIF na Slovensku
1. miesto v študentskej vedeckej aktivite (ŠVA) organizovanej Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2022

Preferencie

8 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci