>

Mária Pavolová

Nákupca @ Sisecam Automotive Slovakia s.r.o.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Obchod a marketing , 2012
Trnava, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Ak mi dáva práca zmysel, som lojálny zamestnanec. A pomoc ostatným mi dáva zmysel.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

koordinátor

Viac o mne

Takmer 9 rokov napĺňam nákupné požiadavky vo výrobnom koncerne, čo zo mňa robí nákupcu, zároveň som mamou. Obe moje povolania zo mna robia človeka, ktorý pracuje rýchlo, čo najefektívnejšie, často pod tlakom, s ohľadom na potreby druhého.

Kľúčové slová o mne

zmysel pre zodpovednosť
spoľahlivosť
empatia
lojalita
tímový hráč

Pracovné skúsenosti

Nákupca @ Sisecam Automotive Slovakia s.r.o.
Malacky
2013 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Obchod a marketing
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra
Štúdium cez program Erasmus v Lotyšsku (4.ročník, zimný semester)
2010 – 2012
Stredoškolské
Obchodná akadémia Trnava
Trnava
2003 – 2007

Preferencie

6 hodín / denne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 5 hodín


Ďalší dobrovoľníci