>

Marek Vernarský

Marek  Vernarský
Pracovná stáž @ Metropolitný inštitút Bratislava
Univerzita Komenského, Bratislava, politické vedy, 2024
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám príležitosť, kde sa budem môcť realizovať v zmysle niečo organizovať, písať články, pomáhať organizáciám v napredovaní nastoleného smeru.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
publikovanie
neziskové organizácie
ekológia

Viac o mne

Komunikatívny, zdravo asertívny typ človeka. Rád sa učím novým veciam a zdokonaľujem sa aj v oblastiach, ktoré sú mi dosiaľ neznáme.

Kľúčové slová o mne

komunikácia
žurnalistika
komunikácia
organizácia

Pracovné skúsenosti

Pracovná stáž @ Metropolitný inštitút Bratislava
Bratislava
Pracovná náplň spočíva v príprave administratívnych, koordinačných a organizačných záležitosti v rámci spoločnosti, a to či už pri príprave konferencií alebo aj iných mestských udalostí - zahŕňa aj analytické spracovania a vyhodnocovania mapovaní v rôznych častiach mesta pri rozbehnutých projektoch mesta, ktorých cieľom je skvalitniť, zbezpečniť verejné priestory pre všetkých občanov a občaniek mesta Bratislavy - práca zahŕňa aj vypracovávanie reportov z jednotlivých externých zadaní pri rozbehnutých projektov z radov mesta - príprava workshopov a to z logistického, a organizačného hľadiska, ktorá slúži na predstavenie rozbehnutých projektov pre všetkých občanov a občianky - účasť na participatívnych procesoch v procese predstavenia a realizácie mestských projektov a občanmi mesta, ktorej cieľom je lepšia informovanosť, prehľadnosť v rozbehnutých projektoch
2023 - súčasnosť
Administratívna podpora na oddelení obchodu a marketingu @ Roche Slovensko s.r.o.
Bratislava
Pracovná náplň spočíva v administrácií každodennej byrokracie vyplývajúcej z činnosti spoločnosti, v práci v rôznych informačných systémoch, v komunikácií s partnermi a zákazníkmi v rámci trhu, v logistike, koordinácií a organizácií pripravovaných eventoch
2022 - 2024
Pracovná stáž @ Nadácia pre Deti Slovenska
Bratislava
Pracovná činnosti v tejto neziskovej organizácií spočívala v príprave viacerých činnosti Nadácie a spolupráci v rámci administratívnej pomoci pri viacerých projektoch, ako napríklad: PROGRAM HODINA DEŤOM - pomoc pri spracovaní databáz na oslovovanie individuálnych a firemných darcov programu - administratívna kontrola žiadostí o finančnú pomoc v rámci grantových programov - vypracovávanie rešerší v rámci informačných a výskumných zdrojov o situácií jednorodičovských rodín na Slovensku a v Európskej únii Program odídencom z Ukrajiny - EU CARE: - pomoc pri administratívnej kontrole žiadostí v rámci elektoronickej evidencií programu - administratívna pomoc pri komunikácií so žiadateľmi programu - pomoc pri administratívnej evidencii Všeobecná agenda: - rôzna administratívna agenda v rámci činnosti Nadácie - evidencia pošty, pomoc pri doručovaní zásielok, pomoc pri realizovaní projektov pod záštitou Nadácie
2023 - 2023

Vzdelanie

Vysokoškolské
Magister, politické vedy
Univerzita Komenského, Bratislava
Štúdium na katedre politológie magisterského stupňa
2022 – 2024
Bakalár , politické vedy
Univerzita Komenského , Bratislava
2019 – 2022
political science and diplomacy
Vytautas Magnus University, Kaunas
2021 – 2021
European Studies
The Hague University of Applied Sciences, Den Haag
2023 – 2023
Stredoškolské
Hotelová akadémia
Spišská Nová Ves
Štúdium strednej školy som absolvoval v odbore manažment regionálneho a cestovného ruchu
2014 – 2018

Doplnkové aktivity a úspechy

Infosecurity.sk
Náplňou mojej práce v tejto organizácií je písanie a publikovanie článkov a príspevok s ohľadom na aktuálne spoločenské dianie. Organizácia sa zaoberá výskytom tém so zameraním na dezinformácie. Mojou úlohou je teda sledovať dianie vo svete a reagovať na dezinformačné témy publikovaním relevantných informácií.
2023
Portál školskej psychológie
Náplňou mojej práce v organizácií portálu školskej psychológie bolo písanie blogov a článkov na zadané spoločenské témy, resp. stránky, ktoré sa vyskytujú v internetovom prostredí a ktoré môžu negatívne prispieť k správaniu mladých ľudí na internete.
2022
Eunoia OZ
Náplňou mojej činnosti v OZ Eunoia bolo inovatívne vzdelávať, resp. koordinovať študentov stredných škôl pri aktuálnych spoločenských témach a pomáhať im kriticky uvažovať nad zadanými témami.
2022

Preferencie

7 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci