>

Marek Vernarský

Marek  Vernarský
Administratívna podpora na oddelení obchodu a marketingu @ Roche Slovensko s.r.o.
Univerzita Komenského, Bratislava, politológia
Spišský Štvrtok, Prešovský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám príležitosť, kde sa budem môcť realizovať v zmysle niečo organizovať, písať články, pomáhať organizáciám v napredovaní nastoleného smeru.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
publikovanie
neziskové organizácie
ekológia

Viac o mne

Komunikatívny, zdravo asertívny typ človeka. Rád sa učím novým veciam a zdokonaľujem sa aj v oblastiach, ktoré sú mi dosiaľ neznáme.

Kľúčové slová o mne

komunikácia
žurnalistika
komunikácia
organizácia
ne

Pracovné skúsenosti

Administratívna podpora na oddelení obchodu a marketingu @ Roche Slovensko s.r.o.
Bratislava
2022 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
politológia
Univerzita Komenského, Bratislava
2022 – súčasnosť
Bakalár , politológia
Univerzita Komenského , Bratislava
2019 – 2022
Magister, politológia
Univerzita Komenského , Bratislava
2022 – súčasnosť
political science and diplomacy
Vytautas Magnus University, Kaunas
2021 – 2021
European Studies
The Hague University of Applied Sciences, Den Haag
2023 – 2023
Stredoškolské
Hotelová akadémia
Spišská Nová Ves
Štúdium strednej školy som absolvoval v odbore manažment regionálneho a cestovného ruchu
2014 – 2018

Doplnkové aktivity a úspechy

Infosecurity.sk
Náplňou mojej práce v tejto organizácií je písanie a publikovanie článkov a príspevok s ohľadom na aktuálne spoločenské dianie. Organizácia sa zaoberá výskytom tém so zameraním na dezinformácie. Mojou úlohou je teda sledovať dianie vo svete a reagovať na dezinformačné témy publikovaním relevantných informácií.
2023
Portál školskej psychológie
Náplňou mojej práce v organizácií portálu školskej psychológie bolo písanie blogov a článkov na zadané spoločenské témy, resp. stránky, ktoré sa vyskytujú v internetovom prostredí a ktoré môžu negatívne prispieť k správaniu mladých ľudí na internete.
2022
Eunoia OZ
Náplňou mojej činnosti v OZ Eunoia bolo inovatívne vzdelávať, resp. koordinovať študentov stredných škôl pri aktuálnych spoločenských témach a pomáhať im kriticky uvažovať nad zadanými témami.
2022

Preferencie

7 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 5 hodín


Ďalší dobrovoľníci