>

Marcela Balejová

Marcela Balejová
rodičovská dovolenka
Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Dobrý deň prajem,

plynule ovládam anglický jazyk. Momentálne som na rodičovskej dovolenke. Profesiou pred RD som bola Špecialista pre personalistiku a mzdy a pracovala som na dívizii ľudských zdrojov v najväčších finančných inštitúciách so sídlom v Bratislave a v mzdovom outsourcingu v Bratislave.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

preklady

Viac o mne

Striedavo žijem s rodinou na Slovensku a v Rakúsku.

Kľúčové slová o mne

morálne hodnoty
analytické a logické myslenie
zvýšenie povedomia o správe veci verejných
spoločenská zodpovednosť
zmysluplná práca
trpezlivosť
zodpovednosť za seba samého
nulová tolerancia neprávosti na iných

Pracovné skúsenosti

rodičovská dovolenka
Považská Bystrica
2020 - súčasnosť
Špecialista personálnej a mzdovej agendy @ Všeobecná úverová banka
Bratislava
Vykonávané odborné činnosti v mzdovom systéme Odysea a EGJE od spoločnosti Elanor Slovakia za zverenú líniovú agendu cca 270 zamestnancov banky, práca v uzávierkovom tíme štyroch špecialistov (spracovávanie časti mesačnej uzávierky za celú banku). Aktivity na implementácii nového HR systému EGJE od01.01.2016. Mojou pracovnou náplňou bolo: • samostatne zabezpečovať personálnu a mzdovú agendu pridelených zamestnancov materskej spoločnosti (cca 250) • samostatne a komplexne zabezpečovať personálnu a mzdovú agendu dcérskych spoločností (cca 25) • procesovať personálne a mzdové údaje zamestnancov v systémoch spracovania personálnych a mzdových dát, riadiť a zabezpečovať archiváciu výstupov • pracovať s citlivými personálnymi a mzdovými údajmi zamestnancov • zodpovednosť za prípravu internej metodiky, vydávanie metodických usmernení • nastavovať a dodržiavať kontrolné mechanizmy • nastavovať a koordinovať procesy a optimalizovať postupy a spôsoby riešenia • komunikovať s inými organizačnými útvarmi, dcérskymi spoločnosťami a s externými subjektami • poskytovať podporu manažérom aj ostatným zamestnancom v personálnej a mzdovej agende • špecifikovať a testovať nové požiadavky na IS, koordinovať testovanie nových verzií IS, koordinovať testovanie nových verzií IS • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, elektronické zasielanie mesačných výkazov do poisťovní a na Finančnú správu • Zodpovednosť za odvody DDS a mzdy na účty zamestnancom (biznis banking) • Vystavenie potvrdení zamestnávateľa, potvrdenia pre bankové inštitúcie • Vedenie agendy PN/OČR/MD/RD • Spracovanie mesačných reportov o vystúpených zamestnancoch • Spracovanie mesačných reportov o jubilejných odmenách zamestnancov
2015 - 2016

Vzdelanie

Stredoškolské
Obchodná akadémia
Považská Bystrica
Úplné stredné odborné vzdelanie v ekonomickej oblasti
1993 – 1997

Preferencie

1 hodín / denne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 48 hodín


Ďalší dobrovoľníci