>

Lucia Schnablová

Lucia Schnablová
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Každý človek by mal v sebe nájsť kúsok dobra a láskavosti, ktoré následne vie využiť na pomoc ľudom, zvieratám a planéte, od malých maličkostí až po veľké zmeny.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

účtovníctvo
Financie
administratíva
asistencia
rozpočty

Viac o mne

Po ukončení štúdia na VŠ v roku 2015 som pracovala v rôznych spoločnostiach v súkromnom sektore na pozíciách, pri ktorých som sa každodenne stretávala s úlohami z ekonomického, finančného a účtovného smeru, pri ktorých treba dbať na detail, zodpovednosť a presné plnenie zadaného termínu. Počas mojej doterajšej práce som získala skúsenosti s ekonomickými a účtovnými úlohami, čo mi pomohlo rozvíjať schopnosti v oblasti kontrolingu a reportingu financií. Tento základ mi umožnil naučiť sa pracovať s Excel tabuľkami a plánovať projekty s ohľadom na daný rozpočet. Avšak, zároveň som postupom času prišla na to, že potrebujem dať svojej každodennej práci väčší a hlbší zmysel, že ma vnútorne nenapĺňa vykonávať úlohy, ktoré neprinášajú spoločnosti žiaden úžitok. Z tohto dôvodu by som bola rada súčasťou projektov, ktoré majú dopad na spoločnosť, menia veci k lepšiemu a riešia rôzne sociálne problémy.

Kľúčové slová o mne

financie
ekonomika
účtovníctvo
pomoc
rovnosť
solidarita

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci