>

Lucia Illy

Lucia Illy
Univerzita Komenského, Bratislava, Psychológia

Prečo som na GROWNi

Aktuálne som ukončila I. stupeň štúdia v odbore psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Od septembra v štúdiu pokračujem, nakoľko sa rada vzdelávam a rozširujem svoje obzory. Psychológia je odbor, ktorý je pre mňa srdcovou záležitosťou už od detstva. Doposiaľ som sa venovala odvetviam ako školská psychológia (prax v CPPaP, 2-ročná skúsenosť s prácou v materskej škole), klinická psychológia (Aspergerov syndróm - záverečná práca), ale aj pracovná psychológia (súčastné zamestnanie na HR oddelení).

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

odborné články
tvorivé písanie
rozhovory
prípadové štúdie

Viac o mne

Volám sa Lucia Illy a som študentkou psychológie. Aktívne sa psychológii venujem už od detstva. Najradšej píšem články (napr. skúsenosť s OZ Psychiatria nie je na hlavu), ale baví ma aj psychológia v praxi.

Kľúčové slová o mne

psychológia
kreatívne myslenie
otvorenosť a autenticita

Pracovné skúsenosti

2022 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Psychológia
Univerzita Komenského, Bratislava
2019 – súčasnosť
Stredoškolské
ŠUP Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Odbor: propagačné výtvarníctvo
2014 – 2018

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • na diaľku (online)