>

Lucia Babjaková

Lucia Babjaková
Recepcia, Office management @ zubná ambulancia
Masarykova univerzita, Brno, Mediálne štúdia a žurnalistika, Sociológia, 2021
Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám novú príležitosť pre ďalší rozvoj, a to najmä v sociálnej oblasti, primárne so zameraním na zlepšovanie podmienok kvality života seniorov - či už ide o pracovné príležitosti, zdravotnú starostlivosť alebo podporu ich aktívnejšieho zapájania sa do spoločnosti. Vďaka získaným skúsenostiam počas bakalárskeho štúdia žurnalistiky a sociológie viem efektívne pracovať s dátami a informáciami, vypracovávať záverečné analýzy a zároveň vnímať výzvy, ktorým naša spoločnosť čelí a reagovať na ne so záujmom a ľudským prístupom.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

inovácie
sociálna politika
mediálna komunikácia
rozvoj
aktívne starnutie
neziskové organizácie
dobrovoľníctvo

Viac o mne

Po úspešnom dokončení bakalárskeho štúdia si momentálne popri práci hľadám možnosť, ako svoje skúsenosti ďalej rozvíjať v praxi a to formou zaujímavých projektov, ktoré sú cielené na rozvoj a inováciu sociálnych služieb. Do budúcna mám v pláne pokračovať v magisterskom štúdiu verejnej a sociálnej politiky so zameraním na sociálne služby a management v občianskom sektore. Hlavnou motiváciou môjho záujmu je fakt, že v blízkej budúcnosti budeme globálne čeliť rýchlemu tempu starnúcej populácie, čo bude mať dopad na politické, ekonomické, sociálne aj zdravotné normy spoločnosti - čo ma na jednej strane desí, ale zároveň inšpiruje k tomu, aby som sa touto problematikou viac zaoberala a našla spôsob, ako priložiť ruku k dielu :)

Kľúčové slová o mne

sociálna politika
verejná politika
rozvoj
cieľavedomosť
kreativita
zodpovednosť
zmena

Pracovné skúsenosti

Recepcia, Office management @ zubná ambulancia
2020 - súčasnosť
Stážistka v spravodajskej redakcii @ Aktuality.sk
Bratislava
2020 - 2020
Stážistka v spravodajskej redakcii v RTVS @ Slovenský rozhlas
Bratislava
2019 - 2019

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc. , Mediálne štúdia a žurnalistika, Sociológia
Masarykova univerzita, Brno
2017 – 2021
Stredoškolské
2020 – 2020

Doplnkové aktivity a úspechy

Dobrovoľníctvo a práca s mladými v Saleziánskom mládežníckom stredisku Mamateyka
2015-2021

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci