>

Linda Lančová

Linda Lančová
Project Intern @ Akadémia kritického myslenia
Univerzita Komenského , Bratislava, psychológia, 2021
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Zaujímam sa o kognitívne procesy, so zameraním na kritické myslenie. Hľadám prostredie, v ktorom by som využila to čo viem a čomu sa venujem a zároveň by som mala možnosť nabrať skúsenosti z praxe a ďalej sa učiť.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

recruitment
HR
personalistika
talent selection
psychology

Viac o mne

Som študentkou 4. ročníka psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Zameriavam sa na kognitívnu psychológiu, konkrétne myslenie. V tejto téme vediem na fakulte aj svoju odbornú činnosť vo forme vlastného výskumu, ktorý bol zapojený do fakultnej súťaže odborných prác a rovnako slúžil ako podklad pre moju bakalársku prácu. Baví ma pozorovať a skúmať ľudské myslenie a hľadať cesty ako ho zefektívniť

Kľúčové slová o mne

kritické myslenie
vzdelávanie
zvedavosť

Pracovné skúsenosti

Project Intern @ Akadémia kritického myslenia
Bratislava
2020 - súčasnosť
Customer Support @ IQparts s.r.o.
Bratislava
2017 - 2020

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., psychológia
Univerzita Komenského , Bratislava
2018 – 2021
Mgr., psychológia
Univerzita Komenského, Bratislava
2021 – 2020
Stredoškolské
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
2005 – 2013

Preferencie

25 hodín / týždenne
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci