>

Lenka Smoligová

Lenka Smoligová
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Právo, 2023
Martin / Liptovský Mikuláš , Žilinský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Pretože tak ako raz povedal istý pán Viktor Frankl, tak “Nie to, čo si ponechám, si uchová hodnotu, ale to čo obetujem dostane hodnotu.“

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

ľudské práva
ľudské práva
trestné pravo
spravodlivosť
ženské práva
právo

Viac o mne

Od 4 rokov som sa aktívne venovala folklóru (ako tanečník) a pohyb v akejkoľvek podobe ma sprevádza doteraz. Milujem hory, bicykel, silové cvičenie, prechádzky, lezenie, skialpy, lyžovanie, no nezanevriem ani na oddych v podobe čítania kníh. Počas strednej a vysokej školy som prestriedala viacero zamestnaní, vďaka ktorým som sa naučila byť flexibilná a získala mnoho skúseností a znalostí, či už v komunikácii, riadení tímu, administrácii, alebo práci s deťmi a mládežou. V študijnom živote, vlastne ako aj v osobnom, som na seba vždy kládla obrovské nároky, ktoré mi nie sú cudzie ani teraz. Z vysokej školy som si odniesla dva červené diplomy, no za najdôležitejšie považujem, že nešlo iba o akési nabiflenie sa, pretože to mi vlastne ani nikdy nešlo, no na to, aby som sa vedela niečo naučiť som potrebovala tomu najprv pochopiť a vedieť základné princípy fungovania danej problematiky a teda môžem s pokojom na duši povedať, že ide o skutočné, v praxi využiteľné vedomosti. Vyštudovala som právo, no najviac inklinujem k sfére ochrane ľudských práv (téme z tejto oblasti bola venovaná moja bakalárska práca) a k trestnému právu (áno, moja diplomovka bola práve z tejto časti slovenského právneho poriadku).

Kľúčové slová o mne

ľudské práva
ženské práva
trestné pravo

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr. , Právo
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
2017 – 2023
Stredoškolské
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Martin
2013 – 2017

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci