>

Lenka Baculíková

Lenka Baculíková
Vedúci tímu jazykových špecialistov @ Lionbridge
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu, 2016
Žilina, Žilinský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Chcem sa učiť, chcem sa rozvíjať, chcem pomôcť Slovensku a jeho obyvateľom žiť v lepšej krajine lepší život. Chcem sa cítiť dobre na konci každého dňa.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

vzdelávanie
team management
špecializované poradenstvo

Viac o mne

Študovala som učiteľstvo anglického jazyka a občianskej výchovy. Táto kombinácia ma vybavila na množstvo kariérnych ciest keďže spája manažment ľudí, vzdelávanie a rozvoj osobnosti, lingvistiku a všeobecný prehľad o politológii, práve, sociológii a ekonómii.

Vo svojom doterajšom pracovnom živote som sa prepracovala na post tím lídra medzinárodného tímu jazykových špecialistov. V produkcii manažujem kapacitu a kvalitu pre niekoľkotisícové lokalizačné projekty.

V osobnom živote mám rada zmeny čo sa týka záujmov – vždy sa chcem vzdelať alebo zdokonaliť v nových oblastiach alebo spoznať nových ľudí – šport, nové jazyky, cestovanie, kultúrne akcie a dobrovoľnícke aktivity.

Do budúcna sa chcem zamerať na zmysluplné využitie voľného času na dobrovoľníctvo v mojom okolí, pomoc znevýhodneným a pri tom spoznať nové komunity a objavovať príležitosti na ďalší osobnostný a pracovný rast.

Kľúčové slová o mne

túžba pomáhať
vzdelávanie
vždy niečo nové
time manažment
víkendové dobrovoľníctvo

Pracovné skúsenosti

Vedúci tímu jazykových špecialistov @ Lionbridge
Žilina
2022 - súčasnosť
Senior jazykový špecialista @ Lionbridge
Žilina
2021 - 2022
Jazykový špecialista @ Lionbridge
Žilina
2018 - 2021

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
2013 – 2016
Mgr., Učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
2016 – 2018
Stredoškolské
Gymnázium, Varšavská cesta 1
Žilina
2005 – 2013

Preferencie

3 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci