>

Kristína Vrabcová

Kristína Vrabcová
Referent zdravotného poistenia @ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Sociálne služby a poradenstvo, 2018
Trnava, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám si flexibilnú prácu, ktorá ma bude napĺňať a verím, že to bude môj vysnívaný job ☺️

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

Financie
Marketing

Viac o mne

Keby som mala vybrať to, čo ma vystihuje povedala by som - komunikatívna, spoločenská, cieľavedomá, no zároveň perfecionistka, mám zmysel pre poriadok. Ak ma práca napĺňa, tak ju nepovažujem za prácu, ale za hobby a tým pádom jej venujem všetok potrebný čas. Každá jedna práca bola pre mňa výzvou, ako sa posunúť vpred. Práve preto sa nebojím zmeny a mám veľmi rada nové výzvy :).

Kľúčové slová o mne

marketing
inovácie
teamovy hráč
štátna správa
verejná správa
výborné komunikačné zručnosti
manager
časová flexibilita
výborné komunikačné schopnosti
strategy

Pracovné skúsenosti

Referent zdravotného poistenia @ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Trnava
- poskytovanie odborného poradenstva verejného zdravotného poistenia - písomná, emailová a telefonická komunikácia s klientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti - vykonávanie odborných čiastkových prác v oblasti tvorby a udržiavania registra klientov - vykonávanie prác asistentky nadriadenému - komplexná evidencia, údržba, aktualizácia registrov platiteľov a poistencov - spracovanie dokumentácie a výkazov, evidencia oznamovacích zmien - spolupráca s externými subjektami - spracovanie denných úloh - spolupodieľanie sa na náborovej činnosti - organizácia a zúčastňovanie sa na eventoch
2022 - 2024
Poradca klienta @ Všeobecná úverová banka, a.s./ Generali poisťovňa
Trnava
- predaj bankových produktov - aktívne oslovovanie klientov na pobočke, telefonicky, emailom - vykonávanie servisných klientských požiadaviek - zakladanie dokumentácie - prezentácia a report plnenia plánu nadriadenému - poskytovanie služieb doplnkového dôchodkového sporenia - predaj a poskytovanie poradenstva v oblasti životného poistenia
2021 - 2022
Osobný bankár @ Prima banka Slovensko, a.s.
Trnava
- aktívne vyhľadávanie a oslovovanie klientov - zaktívnenie už existujúcich klientov - práca s hotovosťou - predaj bankových produktov - riešenie servisných požiadaviek - ponuka a predaj hypotekárnych úverov klientom podľa požiadaviek - budovanie a rozvoj vzťahu s klientmi
2018 - 2021
Recepčná @ Hotel Sheyly’s
Trnava
- sledovanie trhu a potencionálnych zákazníkov - monitoring konkurencie - aktívny prístup pri získavaní zákazníkov - inplementácia nových opatrení pre zvýšenie tržieb hotela - registrácia / CHECK IN - CHECK OUT - príprava podkladov pre fakturáciu - vykonávanie uzávierky
2016 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Sociálne služby a poradenstvo
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
2013 – 2018
Stredoškolské
Stredná priemyselná škola dopravná
Trnava
Technicko - informatické služby v zasielateľstve
2009 – 2013

Doplnkové aktivity a úspechy

Kurz komunikačné schopnosti a zručnosti
2018
Kurz typológia osobnosti
2018

Hobby, záujmy

  • šport

  • čítanie kníh

  • lyžovanie

  • relax

Preferencie


Ďalší dobrovoľníci