>

Kristína Šlonerová

Kristína Šlonerová
Slovensko

Prečo som na GROWNi

Ako študentka si hľadám aktivity, ktoré sú mi blízke. Pracujem už ako stážistka na MŽP a študujem Európske štúdia a medzinárodné vzťahy. Preto si myslím, že dobrovľnická činnosť u vás by bola benefitom pre obe strany. Moje CV si môžete vyžiadať emailom na k.slonerova@gmail.com

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

finančný asistent
marketing strategy
komunitné aktivity
vzdelávanie pre deti

Viac o mne

Ako som povedala, som študentka, zaujímam sa o životné prostredie, energetiku a zvieratá. Medzi moje obľúbené aktivity patrí šporotvanie a chodenie do prírody.

Kľúčové slová o mne

aktívna
študentka
spoľahlivá
zodpovedná
pracovitá
učenlivá

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci