>

Kristína Juríková

Kristína Juríková
Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Manažment, 2020
Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Záleží mi na pozitívnom posúvaní sa vpred. Chcem sa naučiť čo najviac, získať skúsenosti a know-how od ľudí, ktorí zdieľajú podobné hodnoty a záleží im na tolerantnej napredujúcej spoločnosti, kde sa dokážeme navzájom s úsmevom pozdraviť.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
HR
projektový manažment
víkendové dobrovoľníctvo
umenie a kultúra
vzdelávanie

Viac o mne

Označila by som sa za ustavičného študenta, pretože je pre mňa dôležité celoživotné vzdelávanie sa a práca na sebe. V súčasnosti dokončujem diaľkové štúdium manažmentu, magisterský titul som dosiahla v odbore editorstvo a vydavateľská prax; zaujímam sa o sebarozvoj, kritické myslenie, cestovanie a hodnotový prínos pre spoločnosť. Baví ma prekonávať výzvy, učiť sa nové veci, spoznávať nové kultúry a hľadať kreatívne riešenia problémov, ktoré pokladám za dôležité.

Kľúčové slová o mne

tvorivé myslenie
vzdelávanie
verejné dianie
thinking creatively
volunteering
editor
časová flexibilita

Vzdelanie

Vysokoškolské
Manažment
Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
Magisterské štúdium všeobecného manažmentu, primárne diaľkovo.
2022 – 2020
Mgr., Editorstvo a vydavateľská prax
Univerzita Konštantína Filozofa , Nitra
Štúdium upriamené na slovenskú literatúru, propagáciu, produkciu nových kvalitných textov, propagáciu knižných titulov, štilistiku aj kvalitnú vizuálnu propagáciu a promo kníh.
2017 – 2022
Stredoškolské
Stredná umelecká škola
Trenčín
Stredoškolské štúdium som absolvovala v odbore propagačné výtvarníctvo, zameranom na širokú škálu umeleckých a kreatívnych činností – od interiérového dizajnu cez maľbu až po redizajn a propagáciu.
2012 – 2016

Doplnkové aktivity a úspechy

International Youth Exchange: Boost Yourself
Erasmus+ program v Taliansku (Lecce) zameraný na sebarozvoj, samovzdelávanie, metódy sebarozvoja, meditácii, splynutie s energiou a prírodou,
2021
International Youth Exchange: Theory of Reason
Erasmus+ program v Estónsku (Taevaskoja) zameraný na kritické myslenie, dešifrovanie hoaxov, všeobecný rozhľad v problematike zavádzania, konšpiračných teóriách a manipulácie.
2021
Nexteria Lab
Online vzdelávanie, zamerané na sebarozvoj, dosahovanie cieľov a úspešné stratégie napredovania.
2023

Preferencie

2
  • neziskovke, škole
  • startupu
  • verejnej inštitúcii
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci