>

Katarína Michtalíková

Katarína Michtalíková
Stážistka @ Slovenský inštitút v Paríži
Karlova univerzita , Praha, Česká republika, francúzska filológia, švédske štúdiá, 2023
Žilina, Žilinský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Prostredníctvom dobrovoľníctva by som rada zapojila do zaujímavých projektov a získala nové skúsenosti v ich organizácii, príprave či propagácií, a svoj voľný čas tak venovala niečomu, čo ma nielen posunie ďalej, no taktiež pozitívne ovplyvní aj moje okolie

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

organizovanie podujatí
umenie a kultúra
sociálne siete
vzdelávacie aktivity

Viac o mne

Vo februári som ukončila bakalárske štúdium francúzskej filológie a švédskych štúdií na Karlovej univerzite v Prahe. Napriek tomu, že štúdium ma vo všetkých smeroch bavilo, som si uvedomila, že kariéra prekladateľa či učiteľa pre mňa nie je to pravé orechové a svoje jazykové schopnosti by som rada využila iným spôsobom. Vždy ma lákala práca v oblasti kultúry, a tak som sa vydala týmto smerom, pričom aktuálne stážujem na Slovenskom inštitúte v Paríži, kde mám možnosť pozorovať obrovský význam kultúry v diplomatickom kontexte.

Je pre mňa veľmi dôležité venovať sa v živote niečomu, v čom vidím zmysel, no zároveň tým dopomáhať k tomu, aby sa nám ako spoločnosti žilo lepšie a boli sme k sebe láskaví a tolerantní. Aj preto som sa rozhodla pre magisterské štúdium komunikácie a médií, ktoré by som chcela zužitkovať pri spracovávaní a popularizácii pre mňa kľúčových spoločenskovedných tém.

Čo sa týka mojich skúseností s dobrovoľníctvom, počas strednej školy som v rámci DofE doučovala deti z rómskych komunít. Bola to veľmi obohacujúca skúsenosť a utvrdila ma v tom, že komunita skutočne čelí množstvu predsudkov, no dostáva primálo ľudskosti a pochopenia. Už roky každé leto dobrovoľničím pri organizácii letných festivalov. Prostredníctvom Growni som sa zapojila do projektu jednej NGO, kde som priložila pomocnú ruku pri organizácii konferencie s účastníkmi z rôznych kútov Európy. Na starosti som mala výber a komunikáciu s účastníkmi, sociálne siete či aktivity ako zabezpečenie darčekových predmetov a iných záležitostí. Dobrovoľníctvo je skvelá šanca využiť svoj čas efektívne, spoznať nových ľudí a zároveň sa toho veľa naučiť. Veľmi rada by som sa opäť zapojila do nového projektu, pričom rada by som získala nové skúsenosti predovšetkým v projektovom manažmente "se vším všudy".

Kľúčové slová o mne

chuť pomáhať
sebarozvoj
spoločenská zodpovednosť

Pracovné skúsenosti

Stážistka @ Slovenský inštitút v Paríži
Paríž, Francúzsko
Asistujem pri príprave kultúrnych podujatí, komunikujem s verejnosťou, pripravujem príspevy na sociálne siete, na starosti mám preklady a iné administratívne činnosti.
2023 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
francúzska filológia, švédske štúdiá
Karlova univerzita , Praha, Česká republika
2019 – 2023
Université de Lille, Lille, Francúzsko
študijný pobyt v rámci programu ERASMUS
2021 – 2021
Stredoškolské
Bilingválne gymnázium Žilina
Žilina
2014 – 2019

Preferencie

15 hodín / týždenne
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • neziskovke, škole
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci