>

Katarína Barteková

Katarína Barteková
Research Assistant @ United Nations University-MERIT
Maastricht University, Maastricht, Liberal Arts and Sciences (Economics, Psychology, Data Science), 2022
Utrecht, Holandsko

Prečo som na GROWNi

Applied Data Science Student

Študujem aplikáciu data-driven decision-making na verejné politiky, hlavne v oblasti verejného zdravotníctva. Mám skúsenosti s analýzou zdravotných systémov európskych krajín a verejných politík v tejto oblasti. Okrem iného som analyzovala dáta z medzinárodného výskumného projektu v Keni v oblasti rozvojovej ekonómie a verejného zdravotníctva.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

verejná politika
verejné zdravotníctvo
behaviorálna ekonómia

Viac o mne

Som študentka interdisciplinárneho odboru Liberal Arts and Sciences na Maastricht University v Holandsku. Tento odbor študentom umožňuje vyberať si predmety so zameraním na problém alebo oblasť, ktorej sa chcú bližšie venovať, ktorá sa zväčša nedá definovať jedným klasickým odborom. Takto dokážem študovať decision-making z kvalitatíveho ako aj kvantitatívneho rozmeru, kombinujúc predmety ekonómie, psychológie a dátovej vedy. Keďže sa zaujiímam o verejné politiky, hlavne v oblasti zdravotníctva a well-beingu, absolvovala som aj niekoľko predmetov zameraných na tieto oblasti. Môj cieľ je skombinovať toolkit z oblasti decision-makingu na tvorbu kvalitných, etických a data-driven analýz vo verejnom zdravotníctve. Vo voľnom čase vediem Wellbeing Committee na svojej fakulte, cez ktorú ponúkame študentom workshopy v oblasti osobného rozvoja a mentálneho zdravia.

Kľúčové slová o mne

štatistika a analýza

Pracovné skúsenosti

Assistant Analyst @ INESS (Institute of Economic and Social Sciences)
Bratislava
Analýza dát pre Index Zdravie za peniaze. Analýza dát a podkladov na tvorbu hodnotenia efektivity európskych zdravotných systémov. Zostavovanie prehľadov a analýz fungovania jednotlivých systémov Trojmesačná stáž
2020 - 2020
Research Assistant @ United Nations University-MERIT
Maastricht, Netherlands
Analýza dát z medzinárodného projektu holandského Ministerstva zahraničných vecí, UNU-Merit a neziskovej org. Amref. Projekt bol zameraný na vytvorenie mikrotrhu s hygienickými zariadeniami v západnej Keni. Mojou úlohu bolo analyzovať vplyv rôznych faktorov ako finančnej kompenzácie, dlžky trénningu a sociálnej pozície zdravotných marketérov týchto produktov na predaj. Polročná stáž pod supervíziou profesorky behaviorálnej ekonómie Christine Gutekunst
2020 - 2020

Vzdelanie

Vysokoškolské
BA, Liberal Arts and Sciences (Economics, Psychology, Data Science)
Maastricht University, Maastricht
Interdisciplinárne štúdium, ktoré mi pomohlo kombinovať odbory ekonomie, psychologie a data science s koncentáciou na decision-making a behaviorálnu ekonómiu.
2019 – 2022
Stredoškolské
Bilingválne Gymnázium C.S. Lewisa
Bratislava
2013 – 2018

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci