>

Karolína Hybská

Sciences Po, Paríž, Digital, New Technology and Public Policy

Prečo som na GROWNi

Hľadám príležitosť, kde budem môcť uplatniť vedomosti zo štúdia digitálnych technológií a verejných politík, hlavne čo sa týka digitalizácie štátu.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

digitalizácia
verejná politika

Viac o mne

Momentálne som študentkou magisterského štúdia v Paríži, kde študujem Digital, New Technology and Public Policy.

Kľúčové slová o mne

inovácie
verejná politika
digitalizácia
digital innovation
digitálna transformácia

Vzdelanie

Vysokoškolské
MPP, Digital, New Technology and Public Policy
Sciences Po, Paríž
V mojom štúdiu sa sústredím na rozvoj digitálnych technológií a ich dopad na štátny sektor. Učím sa ako využiť nové technológie na vytvorenie inovatívnych verejných politík a na vytvorenie inovatívnych riešení a zmien pre administratívne zložky, ako aj pre súkromné organizácie a celú spoločnosť. Taktiež sa v štúdiu sústredím na ekonomické, sociálne, právne, politické a etické dopady nových technológií, ako sú napríklad AI a big data. Vďaka praktickým predmetom z data science, data analysis a ďalším pracujem na tom, aby som rozumela aj technický aj sociálny aspekt technologických reform, hlavne čo sa týka digitalizácie štátu.
2020 – súčasnosť

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci