>

Juraj Tobias

Prečo som na GROWNi

placeholder - to be filled later

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

IT

Viac o mne

placeholder - to be filled later

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Ďalší dobrovoľníci