>

Jaroslav Melega

Jaroslav Melega
Majiteľ a zakladateľ @ MELEGA, s. r. o.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Právo
Krompachy, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Vďaka GROWNI by som chcel nadobudnúť cenné kontakty najmä z oblasti podnikania, investícií, financií a manažmentu. Aj vďaka týmto kontaktom by som chcel následne získať dostatočné finančné krytie pre startupy, ktorým sa venujem spoločne s mojimi partnermi. Taktiež verím, že vďaka tomuto portálu dokážem nadviazať priateľské vzťahy s ľuďmi, ktorí mi budú názorovo a hodnotovo blízki, a ktorí mi pomôžu premeniť moje vízie a sny na skutočnosť.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

právo
marketing
projektový manažment
financie
HR
zakladanie startupu
založenie občianskeho združenia

Viac o mne

Som nadšenec pre oblasť podnikania, vizionár, marketér, príležitostný producent a vášnivý študent práva.

Kľúčové slová o mne

začínajúci podnikateľ
zakladanie startupu
študent práva
zacni podnikat
zaklady investovania
učenie o peniazoch
tímový manažment

Pracovné skúsenosti

Predseda @ Finančná skupina Fineta
Krompachy
Finančná skupina Fineta sa špecializuje na dlhodobé hodnotové investície, podporu začínajúcich podnikateľov a vzdelávanie vo finančnom sektore.
2019 - súčasnosť
Predseda @ UVAŽUJ A NAPREDUJ
Krompachy
Občianke združenie UVAŽUJ A NAPREDUJ spája ľudí, ktorí chcú meniť svet k lepšiemu.
2023 - súčasnosť
Predseda @ MELEGA FOUNDATION, o. z.
Krompachy
MELEGA FOUNDATION, o. z. zastrešuje všetky dobročinné aktivity Jaroslava Melegu.
2024 - súčasnosť
Co-founder, Sales manager & Legal counsel @ DISELDER, s. r. o.
Krompachy
Obchodná spoločnosť DISELDER, s. r. o. sa primárne venuje vytváraniu možných komerčných a neziskových riešení pre najrozmanitejšie podnikateľské a spoločenské problémy formou efektívnej digitalizácie. V rámci tímu sme spoločne presvedčení, že práve vďaka pokrokovým inovatívnym riešeniam, ktoré využívajú všetky benefity súčasnej digitálnej éry, dokážeme úspešne čeliť novodobým výzvam a neustále tak posúvať celú spoločnosť vopred. Okrem toho sa aktívne venujeme aj oblasti marketingu, produkcie, manažmentu a organizácie eventov, pretože tieto segmenty vnímame ako kľúčové pri budovaní každého úspešného podnikania.
2024 - súčasnosť
Majiteľ a zakladateľ @ MELEGA, s. r. o.
Krompachy
MELEGA, s. r. o. zastrešuje všetky obchodné aktivity Jaroslava Melegu.
2024 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Právo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice
2022 – súčasnosť
Právo
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava
2021 – 2022
Stredoškolské
Gymnázium Krompachy
Krompachy
2017 – 2021

Doplnkové aktivity a úspechy

Člen študentskej časti Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Právnickej fakulty; Člen Komisie pre vzdelávaciu činnosť a Ekonomickej komisie Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Právnickej fakulty; Zástupca študentov v Rade študijného programu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Právnickej fakulty pre bakalársky študijný program Právo v slovenskom jazyku, denná a externá forma štúdia
2023
Zakladateľ - A V KLÍDKU - pozastavené
A V KLÍDKU sa zameriava na digitálnu tvorbu a organizáciu predovšetkým zábavných eventov.
2020
Zakladateľ - JAME Science - ukončené
JAME Science (v minulosti známe ako World Science Slovakia a SLOVAK SCIENCE SOCIETY) bola platforma pre on-line vzdelávanie, venovaná výučbe vedy a techniky.
2017
Zakladateľ - Ocenenie KIM - pozastavené
Ocenenie KIM je prestížne ocenenie za umeleckú, športovú a vedeckú iniciatívu mládeže.
2018
Zakladateľ - HOPSVON - aktívne
Aplikácia HOPSVON má za cieľ zatraktívniť cestovanie a turustiku prostredníctvom gamefikácie.
2023
V minulosti som bol úspešný vo viacerých súťažiach, demonštratívny výpočet:
Olympiáda ľudských práv 2021 – Úspešný riešiteľ celoštátneho kola, Olympiáda ľudských práv 2019 – Úspešný riešiteľ celoštátneho kola, 2. miesto Junior Internet – JuniorBLOG, Špeciálna cena Junior Internet – JuniorDESIGN, VEDA NA DOSAH – Vedec v zácviku 2017/2018
2017

Preferencie

2 hodín / týždenne
  • startupu
  • študentskému projektu
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do 5 hodín


Ďalší dobrovoľníci