>

Jana Radiková

Univerzita Komenského, Bratislava, Farmácia, 2015
Švajčiarsko

Prečo som na GROWNi

Ráda pomôžem v oblasti farmácie, možnosťami po škončení štúdia farmácie, otázkami ohľadom života vo Švajčiarsku a práce vo farmaceutických firmách.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

Farmácia
Nemčina
Angličtina
život v zahraničí
Švajčiarsko

Viac o mne

Farmaceutka, ktorá sa venuje klinickému skúšaniu liekov, data managementu a farmakovigilancii.

Kľúčové slová o mne

Farmácia
život v zahraničí
nemčina

Vzdelanie

Vysokoškolské
PharmDr., Farmácia
Univerzita Komenského, Bratislava
2010 – 2015

Preferencie

  • startupu
  • študentskému projektu
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci