>

Jana Bobeková

Jana Bobeková

Prečo som na GROWNi

Chcem využiť skúsenosti a zručnosti, ktoré mám, získať nové, pomôcť dobrej veci.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

administratíva
písanie
duševné zdravie
destigmatizácia duševných porúch
starostlivosť o duševné zdravie
research
ľudia bez domova
ekológia

Viac o mne

Pracujem ako asistentka (administratíva) v advokátskej kancelárii. Žila som 4 roky v UK, kde som pracovala v customer service, a bola som dobrovoľníčkou v dome pre bezdomovkyne. Téma bezdomovectva a chudoby vo mne rezonuje, rovnako téma ekológie, duševného zdravia, a problémy akejkoľvek nerovnosti a nespravodlivosti. Zaujíma a baví ma písanie, tvorba a práca s textom.

Kľúčové slová o mne

kindness
písanie
písanie
editorstvo
tvorivé písanie
kreatívne písanie
bezdomovectvo
ukončenie bezdomovectva
ekológia
duševné zdravie
destigmatizácia duševných porúch
starostlivosť o duševné zdravie
európska únia
európske záležitosti

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci